Digitalisering

Ny nationell strategi ska skydda oss

Antalet datorer i världen som drabbats av Flame uppgår i dag till cirka 10 000, enligt datasäkerhetsföretaget Kaspersky. Trojanen har också upptäckts i Paris och nu i Stockholm. Fakta: Kaspersky Lab, Grafik: Jonas Askergren/Anders Vikhult. Foto: Scanpix
Antalet datorer i världen som drabbats av Flame uppgår i dag till cirka 10 000, enligt datasäkerhetsföretaget Kaspersky. Trojanen har också upptäckts i Paris och nu i Stockholm. Fakta: Kaspersky Lab, Grafik: Jonas Askergren/Anders Vikhult. Foto: Scanpix
Energiminister Anna-Karin Hatt Foto: Kristian Pohl
Energiminister Anna-Karin Hatt Foto: Kristian Pohl

It-ministern lovar en nationell strategi för att möta de nya cyberhoten. Men när en utredare tillsätts är oklart.

Publicerad

I augusti annonserade it-minister Anna-Karin Hatt att hon skulle tillsätta en statlig utredare för att arbeta fram en ny samlad och bred nationell strategi för informationssäkerhet.

Redan i mars fick Försvarshögskolan, FHS, i uppdrag av regeringen att ta fram ett omfattande underlag om de nya avancerade cyberhot som Sverige står inför till den kommande utredaren.

Det arbetet ska bedrivas med pengar från regeringens kassa med forskningspengar för särskilt angelägna säkerhetsbehov. Men inget har hänt.

– Vi bygger upp kompetens inför uppdraget, men har inte kunnat arbeta med det eftersom regeringen inte utsett någon utredare, säger Lars Nicander, utredningschef på FHS.

Sedan slutet av 90-talet har Sverige haft sex nationella strategier som syftat till att förbättra säkerheten för datorer och nätverk. Men de har alla mer eller mindre misslyckats, menar Lars Nicander. 

Förklaringarna sägs vara bråk och revirstrider mellan myndigheter, som i sig berott på oklara roller och mandat. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan inte ge Post- och telestyrelsen instruktioner om vad landets teleoperatörer bör göra, exemplifierar Lars Nicander. 

Även regeringen anser att kockarna i soppan varit för många. I uppdraget skriver man att en samlad strategi för informationssäkerhetsområdet behövs på alla nivåer ”för att tydliggöra ansvar, mandat och roller”.

Ökad statlig styrning efterfrågas av inblandade myndigheter, vilket skulle åstadkommas via den nya strategin.

Tjänstemän inom regeringskansliet antyder att departementen sinsemellan inte kan enas om kommittédirektiven eller kring vem som ska bli utredare. Jonas Johansson, pressansvarig hos Anna-Karin Hatt, tillbakavisar att frågan kört fast, men bekräftar att det saknas en tidtabell.