Samhälle

Ny myndighet ska förhindra forskningsfusk

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Tre år efter den så kallade Macchiariniskandalen lägger regeringen fram flera förslag för att upptäcka forskningsfusk. En ny myndighet lanseras och tydligare krav på god forskningssed förs in i lagen.

Publicerad

Men förslaget får skarp kritik från visselblåsarna bakom skandalen.

– Det vi såg i samband med Macchiariniskandalen ska inte kunna hända igen. Därför måste vi bygga ett samhälle med sjukvård och forskning som alla medborgare kan lita på, säger Matilda Ernkrans (S), ny minister för högre utbildning och forskning.

Den nya myndigheten, som ska finnas på plats om ett år, ska enligt ministern slå vakt om forskningens oberoende. Skyldigheten att rapportera forskningsfusk ska inte bara gälla inom universitetsvärlden. Även forskning inom statliga myndigheter, kommuner och landsting berörs.

Förutom en ny myndighet ska även kravet på god forskningssed i lagen bli tydligare.

Svensk forskning världsledande

Förslagen ska ses som ett svar på de brister i den medicinska forskningen som framkom i och med Paolo Macchiarinis forskning på Karolinska institutet i Stockholm. Samtliga patienter, tre stycken, som fick den italienske kirurgens konstgjorda luftstrupar avled efter operation, något som ledde till en kris för Karolinska institutet och för svensk forskning.

Samtidigt som krisen visade på brister framhåller Matilda Ernkrans att Sverige alltjämnt är ett världsledande land på flera forskningsområden. För att behålla den rollen behöver emellertid förtroendet för forskningen som bedrivs i landet stärkas.

– Att få bort allt vad forskningsfusk heter är prioriterat för att människor ska känna förtroende för svensk forskning, säger ministern och påpekar att hon nu vill blicka framåt.

Visselblåsare måste skyddas

Karl-Henrik Grinnemo, en av visselblåsarna bakom Macchiariniskandalen, tycker däremot att ministern borde blicka bakåt. Han kräver en ny oberoende utredning för att ta lärdom av misstagen i samband med skandalen. En ny myndighet löser ingenting, enligt Grinnemo.

– Så länge det inte finns ett tydligt skydd för visselblåsare kommer ingen att anmäla. Dessutom kommer anställda på den nya myndigheten sitta på dubbla stolar med sina kopplingar till universitetsvärlden. Ingen vill kännas vid fusket och därför ser jag en risk att visselblåsare kommer att tystas ned.

Han uppmanar ministern att träffa honom och de andra visselblåsarna.

– Som jag ser det famlar man i mörkret. Vi har en väldigt bra insikt och kan ge tydliga råd om hur man bör gå vidare.