Miljö

Ny kustsamverkan mot översvämningar och krympande stränder

Det är för få som tar krafttag mot stranderosionen, anser skånska politiker. På bilden en strand i Österlen. Foto: Alamy
Det är för få som tar krafttag mot stranderosionen, anser skånska politiker. På bilden en strand i Österlen. Foto: Alamy

Sydsvenska kommuner och flera statliga myndigheter går samman för att möta problemen med översvämningar och krympande stränder. En av de första åtgärderna blir att sprida kunskap i riksdagen.

Publicerad

– Det är för att visa på att vi är ganska utsatta här nere. Det är bra om kunskapen ökar om hur situationen ser ut, så att detta inte bara blir en lokal fråga. Det är faktiskt delar av Sverige som håller på att försvinna, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

Fem kommuner i Halland och 16 i Skåne är inbjudna att delta i en ny regional kustsamverkan, där också länsstyrelserna i Halland och Skåne samt de statliga myndigheterna Boverket, SGU och SGI medverkar.

– Vi försöker prata med en röst. Vi är beredda att ta bollen, säger Anneli Hulthén.

Handgripliga åtgärder

Arbetet kommer till stor del att handla om att ta fram kunskap och att sprida kunskap. Men det handlar också om att skaka fram resurser för handgripliga åtgärder.

Frågan om landerosion måste lyftas nationellt, understryker också Hallands landshövding Lena Sommestad.

– Man kan peka ut det här området som ett riskområde, det skulle kunna ge oss lite bättre förutsättningar att få stöd, säger hon.

I Skåne är sju procent av stränderna utsatta för betydande erosion och fem procent för långsam erosion. Lika exakta mätningar har inte gjorts i Halland, med ett sådant arbete kommer att inledas i höst.

Intressekonflikt

Samtidigt som många vill bo så nära vattnet som möjligt ökar översvämningsrisken till följd av stigande havsnivå. Detta kan leda till intressekonflikt, när länsstyrelserna försöker hejda nybyggnation i områden med stor översvämningsrisk.

– Det är ju inte för att myndigheterna vill vara elaka som man har hittat på vare sig erosionen eller vattennivåerna, det är ju snarare ett konstaterande av den forskning som har gjorts – så här kommer det att bli, säger Anneli Hulthén.