Digitalisering

Nu föreslås hårdare straff för piratkopiering – sex års fängelse

Nu föreslår regeringens utredare skärpta straff för upphovsrättsintrång. Foto: TT
Nu föreslår regeringens utredare skärpta straff för upphovsrättsintrång. Foto: TT

Regeringens utredare föreslår skärpta straff för upphovsrättsintrång. Upp till sex års fängelse för den som döms för grovt upphovsrättsbrott.

Publicerad

Artikeln har uppdaterats.

Igår presenterade regeringens utredare Dag Mattsson ett förslag på att införa hårdare straff för allvarliga upphovsrättsintrång.

– I dag pågår det en organiserad piratverksamhet på nätet som får stora konsekvenser för hela samhället. Därför är det bra att straffskalorna för dessa brott har setts över då straffen ska stå i proportion till brottens allvar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S) i ett pressmeddelande.

Förslaget går ut på att införa två nya brottsbeteckningar: grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott. Den som gjort sig skyldig till ett av de grövre brotten kan dömas till fängelse i sex månader till sex år.

Det innebär också att Polisen får tillgång till fler verktyg när de utreder upphovsrätts eller varumärkesbrott. Det är ett glädjande besked menar Paul Pintér som är polisens nationella samordnare mot immaterialrättsliga brott.

– Det är efterlängtat för oss inom polisen. Det kommer att öppna upp andra utredningsmetoder som vi kan använda oss av under förundersökning, säger Paul Pintér.

Enligt förslaget ska brott kunna klassas som grovt om det "inneburit synnerligen kännbar skada, medfört betydande vinning eller annars varit av särskilt farlig art".

Det grövre brottet riktar sig alltså snarare mot personer som driver illegala streamingtjänster eller piratsajter än mot enskilda fildelare.

Den som döms för upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott av normalgraden kan precis som i dag dömas till böter eller fängelse i högst två år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den första juli nästa år.

Utredningen tas även emot positivt hos Rättighetsalliansen, en organisation som ofta företräder film- och tv-bolag i rättsprocesser mot piratsajter.

– Vi välkomnar straffsatser i nivå med vad som är normalt i Europa, säger Henrik Pontén på Rättighetsalliansen och menar att utredningen är ett steg i rätt riktning.

Utredaren föreslår även att all slags egendom ska kunna beslagtas under pågående polisutredning. Det innebär att domännamn, det vill säga en piratsajts webbadress, ska kunna tas i beslag för att försvåra för fortsatta brott under tiden som utredningen pågår.

– Som det är nu har sidan alltid varit aktiv under hela utredningen och de har kunnat fortsätta begå brott, även om vi genomfört ett tillslag mot dem, säger polisens samordnare Paul Pintér.

Även om piratsajterna kan fortsätta sin verksamhet på en annan webbadress tror han att beslagen kan få en effekt. De som besökt sajten för att köpa piratkopierade kläder eller se film som streamats illegalt får svårare att hitta tillbaka.