Krönikor

”Nu är det dags för alternativ till forskningsinstituten”

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT, David Magnusson
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT, David Magnusson

När företag låter forskningsinstitut utvärdera en ny innovation blir resultaten hemliga. Kanske behövs en ny testinstans, skriver Ny Tekniks reporter Linda Nohrstedt.

Jag har nyligen granskat företaget Swatab, vars filtersystem för att rena vatten till tvättmaskiner har fått tung kritik. Enligt företaget, som har fått stöd av skattepengar via Energimyndigheten, ska systemet göra det möjligt att tvätta i kallt vatten utan tvättmedel.

Swatab hänvisar till ett test på forskningsinstitutet Swerea IVF (numera Rise IVF) som visar godkänd rengöringseffekt. Men från akademiskt håll sågas tekniken och sägs sakna vetenskaplig grund.

Mönstret är slående likt en tidigare granskning som jag har gjort. Då hette företaget Thermogaia, produkten var en färg som uppgavs ha avfuktande och värmereflekterande egenskaper (vilket skulle leda till energibesparingar i byggnader) och forskningsinstitutet hette SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut (numera Rise). Thermogaia hänvisade tidigt till att tester vid SP visade att färgen fungerar.

Testa rätt hypotes

När ett företag anlitar ett forskningsinstitut för att utföra tester är det företaget som äger resultaten. Det betyder oftast att testrapporterna är hemliga och att forskningsinstituten inte kan svara särskilt detaljerat på frågor om testerna eller resultaten.

I fallet med Thermogaia valde företaget att häva sekretessen så att SP kunde prata fritt med mig. Det ledde till att SP uppmanade mig att ta det Thermogaia hävdade med en nypa salt. SP ansåg inte att resultaten kunde tolkas så som företaget gjorde.

För ett företag som vill börja sälja en ny innovation är det en vedertagen väg att vända sig till forskningsinstitut för att testa och utvärdera sin produkt. Forskningsinstituten är såklart proffs på att utföra provningar enligt etablerade standarder. Men frågan är om uppdragsprovningarna alltid görs utifrån rätt hypotes. Det är ju företaget som betalar och avgör vilket prov som ska beställas.

Låta kritiker utvärdera systemet

Frågan dök upp i mitt huvud i samband med granskningen av Swatab. Swerea IVF konstaterade i ett test att Swatabs ultrarena vatten hade godkänd rengöringseffekt. Då hade tvätt i ultrarent vatten i 30 grader utan tvättmedel jämförts med tvätt i 30 grader med referenstvättmedel. Swatabs metod fick godkänt på 13 av 14 fläckar.

Men testet, som är utformat för att utvärdera nya tvättmedel, jämförde ultrarent vatten (sannolikt med hårdhetsgrad 0) med tvätt i hårt vatten (hårdhetsgrad 14).

Frågan är hur rena textilierna hade blivit om man hade installerat ett vanligt avhärdningsfilter för att få ner hårdhetsgraden. Ett sådant kan man köpa för under 20 000 kronor. Då kanske man hade fått ett lika bra tvättresultat i 30 grader utan tvättmedel.

Eftersom Sverige vill vara en innovationsnation är det viktigt att företag har bra vägar för att testa och utvärdera sina produkter. Men utifrån konsumenternas perspektiv är det också viktigt att det är rätt frågeställning som undersöks och att företag inte övertolkar sina testresultat. Annars riskerar vi att slänga skattepengar i sjön.

Det verkar behövas en ny instans i samhället, där nya innovationer kan testas på vetenskaplig grund, med transparens och med konsumenternas bästa för ögonen. Kanske borde Swatab slå sig ihop med sina värsta kritiker och låta dem utvärdera systemet?