Digitalisering

NSA får inte bred tillgång till Skype

Skype och dess ägare Microsoft ger inte amerikanska NSA masstillgång till Skype-användarnas trafikdata. Det uppger Luxemburgs datainspektion i dag.

Publicerad

Luxemburgs motsvarighet till datainspektionen, kommissionen CNPD, uppger i ett pressmeddelande att en utredning inte funnit några bevis för att Skype, bolaget bakom det populära videosamtalsprogrammet, och dess ägare, Microsoft, ger USAs signalspaningsmyndighet NSA "massaccess till användardata".

Microsoft köpte Skype 2011, och dess Skype-division har högkvarter i Luxemburg, medan många av utvecklarna finns i Estland.

Den överföring av viss användarinformation som sker från Skype och Microsoft i Luxemburg till amerikanska filialer, verkar ske i enlighet med reglerna i Safe Harbor-avtalet mellan EU och USA, uppger CNPD i dag.

Enligt överenskommelsen, från år 2000, ska amerikanska bolag se till att deras hantering av personuppgifter stämmer väl överens med EUs regler på dataskyddsområdet.

Tidningen the Guardian uppgav i somras att dokument som läckts av visselblåsaren Edward Snowden visar att Skype är att av de bolag som deltar i det amerikanska avlyssningsprogrammet Prism. Det senare innebär att NSA kan tvinga bolag att lämna ut information om användarna efter beslut i den amerikanska Fisa-domstolen.

Dokumenten ska också visa att datamängden som Skype för över till NSA har trefaldigats sedan 2011 då bolaget köptes av Microsoft för 55 miljarder kronor från amerikanska Ebay.

Myndigheten i Luxemburg säger att man sedan i juli i år undersökt klagomål från användare som menar att Skype och Microsoft kränker deras grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

När Ny Teknik på måndagen kontaktade CNPD uppgav man där att myndighetens ordförande och pressansvarige Gérard Lommel är bortrest.

-Vi har instruerats att säga att det inte finns några ytterligare kommentarer till pressmeddelandet, säger en receptionist.

Pressmeddelandet från CNPD (Commission nationale pour la protection des données) i Luxemburg skickades på måndagsmorgonen ut till samtliga dataskyddsmyndigheter i EU.