Miljö

Norwegian sågar ny flygbränsleskatt

Ett av Norwegians Boeing 737-800. Foto: David Peacock
Ett av Norwegians Boeing 737-800. Foto: David Peacock

Norwegian sågar den svenska regeringens försök att få till en global uppgörelse som öppnar för skatt på fossilbaserat flygbränsle.

Publicerad

(Uppdaterad)

Sluta gnäll och börja agera är infrastrukturminister Thomas Eneroths (S) motreplik.

Regeringens förslag om att införa en skatt riktad direkt mot fossilt flygbränsle har väckt ont blod hos Norwegian. Bolaget beskriver flyget som hårt beskattat trots "extremt små" marginaler.

"Det är framförallt inrikeslinjer som har fått minskad kapacitet eller lagts ned, men även långlinjer till USA har drabbats negativt av flygskatten", skriver kommunikationschefen Charlotte Holmbergh Jacobsson i ett mejl till TT om effekterna av den skatt på flygresor som infördes i Sverige 2018.

”Fel väg att gå”

En ny skatt riktad specifikt mot fossilt flygbränsle, för att snabba på flygindustrins omställning till mer biobränsle och på sikt elflygplan, tror hon inte heller får avsedd effekt.

"Klimatpåverkan är en av våra största globala utmaningar och att minska utsläppen från luftfarten och andra transportslag är nödvändigt. Men att införa fler skatter är helt fel väg att gå och en skatt i sig leder inte till minskade utsläpp", skriver hon.

Hon tillägger att en flygbränsleskatt precis som skatten på flygresor riskerar att bli ett hårt slag mot Sveriges näringsliv, då den medför en risk för att flygbolagen drar ned på antalet flyglinjer och avgångar. Att få fram resurser till satsningar på miljövänliga bränslen, ny teknik och moderna flygplan är mer träffsäkert, anser hon.

Reagerar kraftigt

Norwegians uttalande får dock Thomas Eneroth att reagera kraftigt:

– Flygbranschen måste ta ansvar för sitt eget omställningsarbete. Nu får man sluta gnälla. Här finns miljontals människor, ungdomar inte minst, som är oroliga för klimatet. Då duger det inte att bara kritisera förslag utan då måste man sätta sig i förarsätet och ta ansvar för sin egen omställning, säger Eneroth till TT.

– Jag blir förvånad när Norwegian inte ser några möjligheter. Här finns en chans att ställa om och då måste man se till att introducera biobränsle och på sikt elflyg.

Han tonar ned risken för att högre kostnader för flygindustrin skulle bromsa omställningen mot en mer grön flygindustri.

– Vi kan se hur fordonsindustrin har lyckats ställa om där det ändå funnits avgifter. Så behöver det fungera även för andra transportslag. Flyget är i dag helt undantaget beskattning av bränsle, säger Eneroth.

Slår mot svenskt näringsliv

Den negativa trenden för svenskt flygande tror han samtidigt inte nödvändigtvis har med flygskatten att göra.

– Vi är ett exportberoende industriland som är beroende av flyg men jag tror också att den minskning vi sett gällande flygandet hänger samman med människors klimatoro snarare än de 61 kronor som flygskatten inneburit.

Från SAS med svenska staten som största ägare är tongångarna mjukare.

Omställningen till ett mer hållbart flygande är en existentiell fråga för flygbranschen, enligt Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS.

"SAS välkomnar därför förslag som skapar globala, konkurrensneutrala lösningar och bidrar till omställningen mot ett långsiktigt hållbart flygande", skriver han i ett mejl till TT.

Norwegian har samtidigt bjudit in Eneroth till ett möte för att diskutera åtgärder i branschen som kan bidra till en mer hållbar luftfart.

"Vi vill gärna diskutera hur vi snabbare kan ställa om till ett fossilfritt flyg med åtgärder som ger resultat på riktigt", skriver Holmbergh Jacobsson.