Miljö

Nasa: Tillgången på färskvatten minskar på flera håll

Grace består av två satelliter som med hjälp av gps och mikrovågor mäter variationer i jordens gravitationsfält.
Grace består av två satelliter som med hjälp av gps och mikrovågor mäter variationer i jordens gravitationsfält.

Nasas kartläggning av jordens färskvattenresurser visar att tillgången har minskat till en allvarlig nivå på flera platser, som en följd av överanvändning.

Publicerad

Tillgången på färskvatten har minskat kraftigt i bland annat Mellanöstern, Kalifornien och Australien, enligt forskning från Nasa. Detta ska bero på överanvändning av vattenresurserna, berättar The Guardian.

I Xinjiang- provinsen i nordvästra Kina har nederbörden varit normal, men färskvattentillgången har ändå minskat kraftigt på grund av bevattning och industrins vattenanvändning. Ett annat exempel är Kaspiska havet, vars strandlinje har krympt. Detta beror sannolikt på jordbrukets och industrins utvinning av vatten från floderna som mynnar ut i havet.

”Vad vi bevittnar är en stor hydrologisk förändring. Vi ser för första gången ett mycket distinkt mönster där världens våtmarksområden blir blötare, på höga höjder och i tropikerna, medan de torra områdena där emellan blir allt torrare” säger James Famiglietti på Nasa Jet Propulsion Laboratory i Kalifornien, en av författarna till studien, i en kommentar.

Grace-satelliten

Studien, som har publicerats i Nature, grundar sig på data från Nasas två Grace-satelliter, där Grace står för Gravity Recovery and Climate Experiment. Satelliterna har hämtat information över hela världen mellan åren 2002 och 2016, även från platser där informationen tidigare har varit knapp. De har bland annat tittat på tillgången på vatten som finns gömt under marken.

Det är enligt Nasa-forskarna för tidigt att säga om förändringarna beror på den globala uppvärmningen, men de konstaterar att människan har lämnat ett tydligt avtryck på den globala vattencykeln.

”Denna rapport är en varning och en inblick i ett framtida hot. Vi behöver försäkra oss om att investeringarna i vatten håller takt med industrialisering och lantbruk. Regeringar behöver ta itu med detta”, säger Jonathan Farr, politisk analytiker på välgörenhetsorganisationen Wateraid, till The Guardian.

Se video från Nasa: