Populärteknik

Nasa kan behöva gräva en grop för att hitta spår efter liv på Mars

Här står Nasas rover Curiosity och skäms över att den inte kan gräva en ordentlig grop. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

För att hitta tecken på liv på Mars kan man behöva komma ner på minst två meters djup. Det visar ett nytt experiment från forskare på Nasa.

Publicerad

Nasas strövare letar för fullt efter spår av flytande vatten och mikrobakteriellt liv på vår grannplanet. Men kanske behöver de leta djupare. 

En ny studie från forskare på Nasa visar att framtida Mars-robotar kan behöva gräva sig ner till minst två meters djup innan de kan hitta de aminosyror som skulle kunna vara definitiva bevis på forna liv på Mars.  

Joniserande strålning från rymden kan nämligen förstöra små molekyler som aminosyror på relativt kort tid.  

– Resultaten indikerar att aminosyror i stenar och regolit på Mars yta förstörs mycket snabbare av kosmiska strålar än vi tidigare trott, säger Alexander Pavlov på Goddard Space Flight Center.

Kan leta liv i kratrar

Nasas strövare Curiosity och Perseverance kan bara göra provborrningar på ungefär 5 centimeter ner i Marsmyllan. På det djupet beräknar forskarna att aminosyror helt förstörs på runt 20 miljoner år.  

Forskarna har kommit fram till tidsuppskattningen genom att göra experiment där de simulerat Mars miljö i ett labb. Där har de placerat aminosyror som de sedan bombarderat med gammastrålning som motsvarar 80 miljoner år av kosmisk strålning.  

Eftersom de nuvarande Mars-sonderna inte kan gräva två meter djupa gropar presenterar forskarna en tänkbar lösning. De skulle kunna göra provtagningar i mer närtida mikrokratrar på planetens yta, där det skulle kunna vara möjligt att hitta aminosyror som ännu inte brutits ned av strålningen.