Opinion

”När kommer digitaliseringslyftet?”

De små och medelstora företagen är den viktigaste företagsgrupperingen av alla, sett till sysselsättning. Därför är potentialen i att lyfta dem digitalt så stor, enligt debattören. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
De små och medelstora företagen är den viktigaste företagsgrupperingen av alla, sett till sysselsättning. Därför är potentialen i att lyfta dem digitalt så stor, enligt debattören. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Robert Gabrielsson vd Koinor Future
Robert Gabrielsson vd Koinor Future

REPLIK. Näringsminister Mikael Damberg talar om återindustrialisering och att Sverige ska leda en digital revolution. Men de viktigaste företagens behov av digitalt lyft nämns inte alls, skriver Robert Gabrielsson på Koinor Future.

Svenska företag släpar efter när det gäller den viktiga digitaliseringen. Det visar flera internationella undersökningar, bl.a. Boston Consulting Group och Digital Market Institute, Irland. Internet of things- och standardiseringsgurun Richard Soley skräder inte orden “Internet har inte förändrat något inom industrin. Industrin är ljusår efter på internettänk”.

”Svensk industri ska leda den digitala revolutionen” skriver däremot närings- och innovationsminister Mikael Damberg, och företrädare för Vinnova, ABB, LKAB, Ericsson och Boliden i Ny Teknik den maj 2015. Man talar om återindustrialisering och att Sverige ska vara världsledande när det gäller industriell produktion.

Jag håller med om att det är viktigt att storföretagen går i täten. Damberg inkluderar dock inte de mindre och medelstora företagen och deras behov av digitala lyft. Jag förvånas över att denna, den viktigaste företagsgrupperingen av alla, när man ser till sysselsättning, inte nämns. Inte heller Tillväxtverket, Vinnova eller KK-Stiftelsen verkar, utifrån informationen på deras webbplater att döma, ha mål och ambitioner att skapa förutsättningar för digitala kompetenslyft hos de så viktiga småföretagen.

Jag menar att digitaliseringen är ett av de viktigaste verktygen för att åstadkomma konkurrenskraft, lönsamhet och återindustralisering. Men digital transformation handlar inte främst om teknik, vilket Dambergs artikel antyder. Det handlar om nya möjligheter att utveckla företagens hela verksamhetssystem från affärsmodell till produkter, processer, kompetensutveckling, medarbetarskap och inte minst ledarskap. Dessutom är digitalisering en av de viktiga nyckelfaktorerna för ett hållbart företagande och ett hållbart samhälle.

Produktionslyftet var ett framgångsrikt projekt för att lyfta industrins produktionskunnande som ett medel att skapa lönsamhet och konkurrenskraft. Digitaliseringen har, anser jag, en mycket större förändringspotential. Därför behövs nu Digitaliseringslyftet. Uppdragsgivare och finansiärer borde även här vara KK-Stiftelsen, Tillväxtverket och Vinnova.

Den digitala transformationen omfattar alla delar i ett företag. En stor utvecklingspotential för företag ligger i digitalt lärande. Det diskuteras mycket i skolsammanhang men väldigt sporadiskt i näringslivssammanhang. Den största utmaningen för Digitaliseringslyftet är att utveckla det digitala ledarskapet både hos företagen och hos finansiärerna. För det måste väl vara bristen på digitalt ledarskap som gjort att ingen av de tre nämnda finansiärerna hittills har tagit några initiativ?

Ge projektet ett digitalt signum som tar sig uttryck i nya arbetsprocesser för innovativitet, transparens och medskapande. Digitaliseringslyftet handlar om förnyelse, konkurrenskraft och ytterst vår välfärd. Vem sätter digitaliseringsbollen i rullning?

Robert Gabrielsson, vd Koinor Future