Miljö

Myndigheter ska samarbeta mot kemikaliehotet

Under många år har giftiga fluortillsatser använts i brandsläckningsskum, vilket har förorenat grundvattnet i närheten av brandövningsplatser. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Under många år har giftiga fluortillsatser använts i brandsläckningsskum, vilket har förorenat grundvattnet i närheten av brandövningsplatser. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Svenska myndigheter ska intensifiera arbetet mot de högfluorerade ämnen som kallas PFAS och som finns i bland annat brandskum, textilier och rengöringsmedel.

Publicerad

37 myndigheter och forskningsinstitutioner har kommit överens om att utöka samarbetet mot kemikaliehotet, både för att minska riskerna och öka kunskaperna.

Den offentliga tillsynen ska förbättras och kartläggningen av bakgrundshalter och förorenade områden ska förbättras.

”Nära samarbete mellan ansvariga myndigheter, forskare och andra aktörer är avgörande för att vi ska lyckas minska riskerna för hälsa och miljö med högfluorerade ämnen”, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier i ett pressmeddelande.

PFAS

PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser och omfattar ett stort antal ämnen.

Gruppen kännetecknas av starka bindningar mellan kol- och fluoratomer och ämnena är därför långlivade i naturen. De misstänks också vara giftiga för människor om de intas i höga halter under lång tid.

EU:s livsmedelsmyndighet Efsa har utfärdat hälsobaserade riktvärden, så kallat tolerabelt dagligt intag, för PFOS och PFOA. Värdena anger vilka halter som ska vara säkert att få i sig varje dag. För PFOS gäller 150 nanogram per kilo kroppsvikt och dag. För PFOA är värdet 1 500 ng/kg och dag.

PFOS står för perfluoroktansulfonat och PFOA står för perfluoroktansyra.

Livsmedelsverket i Sverige har utfärdat rekommendationer som innebär en så kallad åtgärdsgräns vid 90 ng PFAS per liter vatten. Summan av elva olika PFAS-ämnen ska då räknas ihop.