Digitalisering

Myndigheter blir skyldiga samråda it-säkerhet med Säpo

Foto: TT
Foto: TT

Regeringen föreslår att det civila försvaret ska stärkas. Och myndigheter som vill lägga ut viktiga uppgifter på entreprenad blir från och med april skyldiga att samråda med Säpo och Försvarsmakten först.

Publicerad

– Om Säpo eller Försvarsmakten säger till en annan myndighet att den utkontrakteringen kan ni inte göra, för den äventyrar rikets säkerhet, ja då är det bara att lyda, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) i ett tal på Folk och försvars konferens i Sälen.

Morgan Johansson säger att regeringen på torsdag beslutar om en förordning med den innebörden. Den ska träda i kraft den 1 april.

Beslutet är ett av tidigare aviserade grepp för att förhindra en ny skandal i stil med den vid Transportstyrelsen. Där lades känsliga data ut på entreprenad, även till utlandet, och myndigheten bröt medvetet mot flera lagar som ska skydda uppgifter.

Ministern aviserar, en del tidigare kända, förstärkningar av det civila försvaret.

Det handlar om att viktiga myndigheter ska krigsplacera personal till slutet av 2018, att stärka befolkningsskyddet och att utreda var ansvaret för det civila försvarets ledning och samordning ska ligga. Cyber- och informationssäkerhet ska också förstärkas.

Johansson säger att det civila försvaret är en tillgång också under fredstid.

– Satsningar på det civila försvaret medför att vi skapar säkrare strukturer som vi har nytta av både i fredstid och i sämre tider, säger Johansson.

– Det är av största vikt att vi håller samman arbetet. I ljuset av detta stärker regeringen nu det civila försvaret.

En del satsningar ska ske med hjälp av de anslag på 1,3 miljarder kronor per år som ingick i regeringens uppgörelse med Moderaterna och Centern om försvarsanslag 2018–2020.