Miljö

Myndighetens prognos: Så många färre flygresor ger flygskatten

Foto: Christine Olsson / TT
Foto: Christine Olsson / TT

Transportstyrelsen spår att flygskatten kommer leda till färre flygresor och skriver därför ned sin vårprognos över flygtrafiken, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

Publicerad

Enligt vårprognosen spås antalet avresande flygresenärer öka med 2,6 procent under 2018. I Transportstyrelsens höstprognos var den siffran på 5 procent, eftersom det fortfarande fanns en osäkerhet kring flygskattens införande.

”Vi sänker passagerarprognosen för de närmaste åren. Skälet till det är att det infördes en flygskatt från första april och som förväntas leda till högre biljettpriser”, kommenterar Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Vidare förväntas passagerarutvecklingen, som sträcker sig till 2024 i myndighetens prognos, årligen öka i genomsnitt med 3 procent. Det betyder runt 28,7 miljoner avresande 2024, vilket kan jämföras med ungefär 23,4 miljoner i fjol.