Samhälle

MSB: Risk för brist på kemikalier för vattenrening om krisen fortsätter

Maria Bergstrand vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Foto: Henrik Montgomery/TT
Maria Bergstrand vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Foto: Henrik Montgomery/TT

Brist på kemikalier kan komma att leda till problem för vattenrening i Sverige, enligt MSB. För få chaufförer påverkar dessutom redan nu en del leveranser av grönsaker och andra färskvaror.

Publicerad

(Artikeln är uppdaterad)

Det råder flera utmaningar för samhällsviktiga verksamheter i Sverige under coronakrisen, varnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under en pressträff på måndagen.

– Jordbruk, energiförsörjning och elektroniska kommunikationer kan komma att utmanas bland annat av brist på personal, brist på reservdelar och av störningar i logistik, sa Maria Bergstrand, enhetschef för operativ ledning.

– Det finns en risk för brist på kemikalier inom dricksvattenförsörjningen, vilket kan få konsekvenser för vår dricksvattentillgång på sikt.

Men innebär det här riskscenariot att det råder en faktisk risk för brist på vatten framöver i Sverige? Maria Bergstrand förtydligade senare sitt besked in en intervju med Aftonbladet.

– Det kommer inte att ta slut. Dricksvatten kommer alltid att prioriteras och alla våra kommuner har bra beredskap så vi kommer att ha dricksvatten även i fortsättningen, säger Maria Bergstrand till Aftonbladet.

– När det gäller de kemikalierna kommer dricksvattenrening att prioriteras, säger Maria Bergstrand.

Hon sa att beskedet på presskonferensen var en lägesbeskrivning, inte en varning för dricksvattenbrist.

Det finns även enligt Bergstrand en risk för fördröjning av leveranser av flockningsmedel som används för vattenrening.

– Vissa leveranser ser vi kan bli störda eller fördröjda och då behöver man hålla ögonen på det, följa den utvecklingen och se till att vi inte hamnar i en situation där vi kan få brist, säger hon.

Men än så länge är det inget stort problem, understryker Bergstrand, eftersom dricksvattenproduktionen ofta har reservproduktioner och reservförfaranden kring reningen.

TT: Hur snabbt kan det här bli ett problem?

– Det kan finnas sårbarheter en till två månader framåt i tiden, men man jobbar förstås med de här frågorna på lokal nivå där man har ansvaret för dricksvattenförsörjningen. Så jag tror inte att vi behöver vara så oroliga.

”Inga problem överhuvudtaget”

I Stockholmsregionen är risken att vattenbrist ska bli ett problem ytterst liten, enligt Petra Holgersson pressansvarig vid Stockholm Vatten och Avfall.

– Vi har inga problem med vår produktion över huvud taget. Det är väldigt låg sannolikhet att det skulle bli brist på dricksvatten som det ser ut i dagsläget, säger hon.

TT: Så det finns inga skäl att vara orolig som privatperson i Stockholm?

– Nej, absolut inte.

”Påverkar redan nu”

Dessutom kan matleveranser påverkas i viss mån. Det fanns en brist på chaufförer i Sverige sedan tidigare, och när situationen nu ansträngs ytterligare med sjukskrivningar och permitteringar blir situationen än mer sårbar.

– Vi är väldigt transportberoende i Sverige. Vi kan se redan i dag att det har påverkat en del transporter vad det gäller grönsaker och färskvaror, men även en del sjuktransporter.

TT: Hur stora förseningar kan det bli?

Det kan jag inte exakt säga. Men vi kanske inte kommer att se alla produkter i grönsaksdisken som vi är vana vid till exempel, det kanske blir lite glest här och där. Det är ett problem man redan har rapporterat om, säger Bergstrand.