Digitalisering

Mp: Men var är pengarna till bredband?

Annika Lillemets, riksdagsledamot, ersättare i trafikutskottet (MP)
Annika Lillemets, riksdagsledamot, ersättare i trafikutskottet (MP)

Miljöpartiets Annika Lillemets hade velat se mer pengar till bredbandsutbyggnaden i glesbygden. <br/> - Att bara vänta på att EU ska prioritera det här området är alldeles för passivt, säger Annika Lillemets.

Publicerad

- Beskedet i höstbudgeten visar att det kommer bli svårt att nå målet i den digitala agendan, säger Annika Lillemets, som jobbar med it-frågor som ersättare i trafikutskottet för miljöpartiet.

- Och att bara vänta på att EU ska prioritera det här området och sedan förse oss med pengarna till bredbandsutbyggnaden är alldeles för passivt, säger Annika Lillemets.

I höstbudgeten har ansvaret för anslagen till bredbandsstödet flyttat över från PTS (Post- och telestyrelsen) till Landsbygdsprogrammet, som Jordbruksdepartementet har ansvar för. Bredbandsstödet har alltså flyttats över till utgiftsområde 23 (Areella näringar, landsbygd och livsmedel) i budgeten.

- Och där står att regeringen satsar 600 miljoner kronor på bredbandsstöd under de två åren 2013 och 2014, alltså 300 miljoner kronor per år, säger Annika Lillemets.

- Men det är ju inga nya pengar. Den satsningen svarar inte mot det ambitiösa målet i digitala agendan. Enligt olika rapporter krävs statliga investeringar på över 3 miljarder kronor under fem år för att klara den ambitionen.