Innovation

Molekylfälla i plast kniper hormonerna

Handtag, famntag, klapp eller kyss? Forskare i Lund vet att hormoner väljer handtag. Utifrån den kunskapen utvecklar de ett ännu oprövat sätt att rena avloppsvatten.

Publicerad

Under två års tid har forskare vid Lunds tekniska högskola arbetat med en ny typ av vattenrening

-?Vi gjuter plastmodeller av handtag som kan fånga upp alla hormonlika ämnen, säger Bo Mattiasson, professor i bioteknik vid Lunds universitet.

Handtagen fungerar som ett slags molekylfälla för alla ämnen som har en receptor för östrogen. Dit hör östrogen från p-piller, flamskyddsmedel från elektronik och möbler samt insektsgifter från jordbruket.

Totalt handlar det om cirka 120 olika ämnen som dagens reningsverk inte är byggda för att ta bort. Och som därför slinker ut i sjöar och vattendrag där fiskar och grodor blivit tvåkönade, när halterna stigit för mycket.

-?Det fiffiga med metoden är att vi i förväg inte behöver vet vilka hormonstörande ämnen som finns i vattnet, handtagens form gör att de fångas upp ändå.

Formen får forskarna fram genom att först gjuta in östrogenmolekyler och sedan tvätta bort dem ut plasten. Då bildas små fickor som bara fångar upp ämnen som är hormonellt aktiva. Tekniken kallas MIP, Molecular Imprinted Polymers.

När vattnet ska renas stoppas polymeren med handtagen in i ett superporöst gel, som placeras sist i reningsprocessen. Efter en tid plockas gelet upp, och de infångade hormonerna tvättas ur.

-?Sedan låter vi bakterier äta upp dem. Vi har flera stammar som gillar lite olika saker, säger Bo Mattiasson.

Det rentvättade gelet kan sedan användas på nytt.

Bo Mattiasson och hans kolleger använder också samma teknik för att fånga upp tungmetaller i rötslam. Just nu planeras en pilotanläggning vid ett reningsverk i Landskrona. Verket är i?dag tungt belastat med tungmetaller från en närliggande industri.

Djärvt, originellt och kreativt, tycker stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, om metoden och beviljar 5,2 miljoner kronor fram till år 2011.

Cajsa Wahlberg, miljökemist vid Stockholm Vatten, ställer sig dock lite avvaktande.

-?Jag känner inte till deras arbete

i detalj, men för rening av läkemedel tror jag mer på generella metoder som knäcker många olika ämnen, säger hon.