Digitalisering

Mobilappar ska avlyssnas, uppger Ny Tekniks källor

Ny Tekniks källor är entydiga. FRA behöver anslagsökningar för att hänga med i teknikutvecklingen och bland annat spana på mobilappar och andra moderna it-tjänster.

Publicerad

Försvarets radioanstalt, FRA, har lämnat en kommentar till Ny Tekniks artikel om att man som signalspaningsmyndighet behöver en större anslagsökning de kommande åren för att uppgradera och förnya avlyssningssystemen. Det är ingen dementi i sig.

Men FRA säger sig varken kunna lpeka ut vilka enstaka teknikområden eller tjänster det handlar om eller hur man arbetar pratiskt med tekniken.

Ny Teknik har dock säkra källor.på annat håll. Och de uppger entydigt att myndigheten behöver anpassa sin tekniska utrustning bland annat, alltså inte enbart, för att kunna snappa upp och återskapa kommunikation och trafik som förmedlas genom olika appar (webbtjänster) i smarta mobiler och pekdatorer världen över.

Apparna har formligen exploderar i antal och uppfinningsrikedom och utförandena varierar i olika länder. FRA har bara enligt lagen om signalspaning bara möjlighet att avlyssna meddelanden som rör utländska förhållanden, trafik som passerar svensk gräns och som rör hot mot landet.