Innovation

Misse varnar för miljögift i hemmet

Missar inga gifthalter
Missar inga gifthalter

Katter har 50 gånger högre halter av flamskyddsmedel i blodet än vad vuxna svenskar har. Det gör katten till en möjlig miljöindikator.

Publicerad

Att gruvarbetare förr använde kanariefåglar för att kontrollera om luften var giftig har man hört talas om. Nu kan man använda katter för att undersöka om det finns bromerade flamskyddsmedel i hemmet.

Forskare vid Stockholms universitet har i samarbete med Statens lantbruksuniversitet, SLU, analyserat blodprov från 138 katter med giftstruma, en sjukdom som blir allt vanligare bland katter. Det visade sig att halterna av bromerade flamskyddsmedel var 50 gånger högre än hos vuxna svenskar.

Därmed skulle katten kunna vara en indikator för organiska miljöföroreningar inomhus, föreslår forskarna. Bromerade flamskyddsmedel används exempelvis i möbeltyger, mattor och elektronik.

Att katterna hade så höga halter skulle kunna bero på att de har svårare än människor att omvandla ämnet. Men forskarna tror snarare att orsaken är att katterna exponeras mer för de giftiga ämnena via foder och damm i hemmet. Man såg dock ingen skillnad i gifthalten mellan friska och sjuka katter.