Säkerhet

Ministrar kritiseras av KU för it-skandalen på Transportstyrelsen

Transportstyrelsen, statlig förvaltningsmyndighet, i Solna. Foto: TT
Transportstyrelsen, statlig förvaltningsmyndighet, i Solna. Foto: TT

De före detta ministrarna Anders Ygeman (S) och Anna Johansson får KU-kritik för hur de hanterade it-skandalen på Transportstyrelsen. Statsminister Stefan Löfven (S) anses ha ansvar för att regeringens informationsrutiner brast.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Utrikesminister Margot Wallström (S) kritiseras i ett annat ärende.

Ett enigt konstitutionsutskott konstaterar att statsminister Stefan Löfven bär det yttersta ansvaret för att rutinerna inom Regeringskansliet inte fungerade som de skulle i samband med it-skandalen på Transportstyrelsen.

– Som regeringschef har statsministern det yttersta ansvaret för att rutinerna inte fungerat, säger KU:s ordförande Andreas Norlén (M).

Under våren har ministrar, statssekreterare och andra frågats ut. Regeringens hantering av den så kallade it-skandalen på Transportstyrelsen är KU:s mest omfattande ärende på många år.

– KU konstaterar att näringsdepartementet och justitiedepartementet inte varit tillräckligt samordnade, säger Andreas Norlén.

– De har i alltför stor utsträckning agerat var och en för sig.

Stora brister i hanteringen

Ansvaret för brister i justitiedepartementets informationsspridning anses ligga på före detta inrikesminister Anders Ygeman.

Ygeman blev förhållandevis tidigt informerad om det inträffade och ”han bör då ha varit tillräckligt insatt för att förstå behovet av att följa utvecklingen och säkerställa att berörda departement och statsrådsberedningen blev informerade”. Justitiedepartementet och då inte minst inrikesministerns statssekreterare (Ann Linde (S) brast i dessa avseenden", skriver KU.

Även dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson får liknande kritik. Hon skriver i en kommentar att det är bra att det gjorts en noggrann genomlysning.

”KU bekräftar den bild av händelseförloppet som jag och andra redogjorde för redan förra sommaren samt att den bristande informationsöverföringen inom och mellan departement som bland andra jag hade det yttersta ansvaret för och också får kritik för, inte i sak påverkat vare sig hanteringen eller utfallet”, skriver hon.

”Det är viktigt att berörda myndigheter och departement nu drar slutsatser av granskningen och fortsätter arbeta för att säkerställa att något liknande inte inträffar igen”.

Tog lång tid

KU ser allvarligt på att det tog lång tid innan statsministern fick veta om it-skandalen, uppger Norlén.

Löfven fick sist av alla reda på att Säpo larmat om säkerhetsrisker när Transportstyrelsen utlokaliserade sin it-hantering till ett privat företag utomlands. Och han var en av de sista att få veta att myndighetens generaldirektör medvetet hade brutit mot lagar till skydd för känsliga och hemliga uppgifter. Regeringskansliet har dock i sina svar till KU hävdat att det inte spelade någon roll för det arbete som gjordes för att avstyra och minimera skador som kunde inverka på rikets säkerhet.

KU:s vice ordförande Björn von Sydow (S) påpekar att inget som regeringen gjort eller inte gjort har förvärrat situationen när det gäller it-skandalen.

– Det går dock inte att komma ifrån att den nuvarande regeringen uppvisat brister gällande hur informationsspridningen har tillämpats. Reglerna har inte följts, säger von Sydow.

– Jag vill också nämna att statsministern i sin utfrågning själv tog på sig ansvaret för de här bristerna och jag kan säga att i huvudsak så kommer vi till samma slutsats. Ytterst ligger ansvaret för de här bristerna på statsministern som chef för regeringen och Regeringskansliet, men vi kan inte se att några åtgärder överhuvudtaget krävdes av myndigheterna.

Däremot kritiserar KU inte försvarsministern Peter Hultqvist (S). Han agerade på ett rimligt sätt i den uppkomna situationen, enligt KU.

Wallström kritiseras

Utrikesminister Margot Wallström (S) får kritik för hur utrikesdepartementet (UD) hanterat utlämning av offentliga handlingar som berör Sveriges kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd. Norlén kallar hanteringen ”anmärkningsvärd”. UD har redan tidigare fått kritik för att vara långsamt med att lämna ut handlingar.

Wallström har medgett brister men har också framhållit att hon har satt i gång ett åtgärdsprogram.

Wallström har även KU-anmälts för att hon ska ha gått ut med en felaktig tolkning av försvarsberedningens senaste säkerhetspolitiska rapport.

Om KU:s kritik mot en minister är mycket allvarlig kan det leda till en misstroendeförklaring i riksdagen. Det har dock aldrig hänt – den vanliga gången om utskottet anser att en minister har gjort något fel är att skriva något i stil med att ”NN kan inte undgå kritik”.