Digitalisering

Ministern: vi måste vaccinera oss mot ”fake news”

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Foto: Jörgen Appelgren
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Foto: Jörgen Appelgren

Mikael Damberg tycker att svenska medborgare bör vaccinera sig. Mot ryktesspridning i sociala medier. ”Alla måste vakna upp”, säger näringsministern.

Publicerad

I början av februari tvingades den EU-vänliga franska presidentkandidaten Emmanuel Macron offentligt dementera rykten om sitt privatliv. Ryktesspridningen hade förklätts till nyhetsarbete av den ryska propagandakanalen Sputnik.

Bara några dagar tidigare hade den norska säkerhetspolisen meddelat att de, tillsammans med bland andra arbeiderpartiet och strålskyddsmyndigheten, utsatts för en hackerattack.

Den norska säkerhetspolisen är övertygade om att intrånget genomförts av Cozy Bear, samma hackergrupp som också ska ha genomfört attackerna mot det demokratiska partiet under fjolårets amerikanska valrörelse. Cozy Bear uppges ha intima band till FSB, den ryska säkerhetstjänsten.

Läs mer:

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) säger till Ny Teknik att de sofistikerade angreppen på västnationers demokratiarbete inte längre bara kan klassas som en säkerhetsfråga för svenskt försvar och svensk säkerhetspolis.

– Vi har myndigheter som bevakar det och som kan ingripa och varna ifall externa attacker riktas mot Sverige. Men många av de här påverkansattackerna syftar till att påverka debattklimatet. Där måste vi som medborgare vaccinera oss och fundera över om vi bidrar till någon form av kampanj eller oriktiga uppgifter – ”fake news” – i sociala medier.

Mikael Damberg påminner om att det är MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har i uppdrag att sprida kunskap kring påverkansattacker och varna för uppenbara kampanjer mot Sverige.

– Men källkritik och vad som sprids i sociala medier kommer att bli en allt större och viktigare fråga. Jag tror att alla måste vakna upp och ta det här på större allvar än tidigare.