Innovation

Ministern: Oerhört viktigt beslut för ESS och Max IV

Science Village ska ligga mellan ESS och Max IV. Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson menar att beslutet är 'oerhört viktigt'. Bilden är ett montage. Foto: Cobe/Regeringen
Science Village ska ligga mellan ESS och Max IV. Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson menar att beslutet är "oerhört viktigt". Bilden är ett montage. Foto: Cobe/Regeringen

Regeringen godkänner att forskningsbyn jämte ESS och Max IV byggs. Forskningsministern är glad över att nu kunna få full valuta för pengarna.

Publicerad

Regeringen har nu meddelat att de avser godkänna detaljplanen för forskningsbyns Science Village som ska ligga mellan de båda anläggningarna ESS och Max IV i Lund.

Länsstyrelsen upphävde detaljplanen för ett och ett halvt år sedan eftersom risken för strålningsläckage och behovet av skyddsavstånd inte var tillräckligt utrett. Strålsäkerhetsmyndigheten har nu utrett saken och därmed lämnar regeringen alltså grönt ljus, berättade ansvarige minister Peter Eriksson (MP) för SVT Nyheter Skåne under tisdagen. Det formella beslutet tas av regeringen på torsdag.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, kallar beslutet "oerhört viktigt för ESS och Max IV".

- För mig som ansvarig forskningsminister är det viktigt att vi får full valuta för de anläggningar som vi har investerat otroligt mycket pengar i, säger hon till Ny Teknik.

Hon betonar att forskningsbyn är en viktig del i den nationella ESS-strategin som las fram för riksdagen i början av sommaren.

- I den ingår ett permanent ESS-kansli som ska jobba för att vi får hit forskare och för att få samarbetet med universitet och näringsliv att fungera. Då är det oerhört viktigt att det finns en lagakraftvunnen detaljplan på plats, säger hon.

Känner du dig trygg med att säkerhetsfrågorna nu är fullt utredda?

- Ja, absolut. Att vi tog alla säkerhetsfrågor i beaktande var viktigt för att kunna bygga anläggningarna. Nu kan arbetet med att få fullt utnyttjande påbörjas, säger hon.

Max IV är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning och redan invigd. ESS är en neutronkälla som producerar neutronsvärmar med hjälp av spallation. Den beräknas vara fullt utbyggd 2025.