Samhälle

Miljard till civilförvaret – ”civilt försvar stärker robusthet i fredstid”

Inrikesminister Mikael Damberg (S).
Foto: Janerik Henriksson/TT
Inrikesminister Mikael Damberg (S). Foto: Janerik Henriksson/TT

Regeringen och samarbetspartierna satsar ytterligare en miljard kronor på civilförsvaret under nästa år. Under åren som följer höjs summan stegvis till 3,8 miljarder.

Publicerad

Civilförsvaret får tillskott på en miljard kronor i nästa års statsbudget, efter en överenskommelse mellan regeringen och de två samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

– Det civila försvaret avvecklades i stor utsträckning på 90-talet, och vi känner ett stort behov nu med tanke på att det säkerhetspolitiska läget har försämrats i vår omvärld och Europa, säger Mikael Damberg.

”Vi är sårbara i den här nya tiden”

Miljarden ska läggas till de ökade anslagen till försvaret som tidigare har annonserats. Damberg säger att de kommande satsningarna på militärt försvar är ”helt beroende” av att det övriga samhället fungerar i händelse av krig.

– Vi är sårbara i den här nya tiden. Våra säkerhetspolitiska hot har breddats, allt från cyberangrepp som kan riktas mot vitala säkerhetsintressen i Sverige, till att vi kan få problem med transporter eller hälso- och sjukvård. Det här blir en satsning på civilt försvar som stärker robustheten också för att hantera fredstida kriser, säger Damberg.

TT: Har coronakrisen påverkat beslutet?

– Det är uppenbart att vi behöver ha en starkare beredskap för både allvarliga händelser i fred men också i krig. Det är ingen slump att hälso- och sjukvården är det samhällsområde som i det här får den största delen, därför att det behövs, men också att vi gör stora satsningar på beredskapsfrågorna, säger Damberg.

– Det har blivit plågsamt tydligt under den här pandemin att till exempel vårt grannland Finland hade en starkare civil beredskap när vi gick in i pandemin.

Civilförsvaret får stegvis ökade anslag

Förstärkningen till civilförsvaret ska öka stegvis under kommande år, med en halv miljard kronor per år för budgetåren 2022-2024, och därefter med 800 miljoner kronor under 2025. Den successiva höjningen innebär att det civila försvaret förstärks med 4,2 miljarder kronor under 2025, inräknat de medel som tillfördes under 2018.

Damberg säger att det är ”den största satsningen på civilt försvar i modern tid”, och att vissa av satsningarna kan komma att avgiftsfinansieras.

Totalförsvarets forskningsinstitut har fått i uppdrag att undersöka hur en nationell funktion för beredskapslagring kan fungera.

– Där tittar vi på andra länder, bland annat Finland, som har haft en försörjningsberedskap som också delvis finansieras med avgifter, det vill säga att man lagerhåller vissa varor och centrala delar för att klara höjd beredskap och krig, säger Damberg.

Civilförsvarets kommande inriktning ska presenteras närmare i den kommande försvarspolitiska propositionen.