Miljö

Mikroplast kan göra fisken giftig

En källa till mikroplast i haven är små kulor som tillsätts i kosmetiska produkter. Här är plastkulor som har funnits i skrubbkrämer. Foto: RMIT University
En källa till mikroplast i haven är små kulor som tillsätts i kosmetiska produkter. Här är plastkulor som har funnits i skrubbkrämer. Foto: RMIT University
Bradley Clarke. Foto: RMIT University
Bradley Clarke. Foto: RMIT University

När fiskar äter mikroplast i haven kan upp till 12,5 procent av gifterna som binds till plastpartiklarna tas upp i vävnaden, enligt en ny studie. Hur det påverkar människor som äter fisken är ännu oklart.

Publicerad

Mikroplast är små partiklar av plast som kan hamna i havet från olika håll. De kan komma från slitage av bildäck, tvätt av syntetiska kläder eller hygienartiklar som tandkräm och smink.

Sedan tidigare har det varit känt att miljögifter binder till mikroplasten. Nu visar en studie från RMIT-universitetet i Australien och Hainanuniversitet i Kina för första gången att gifterna kan förgifta fisken.

Forskarna gav en grupp fiskar mikroplast spetsad med polybromerade difenyletrar, så kallade PBDE, i halter som motsvarar vad som finns i naturen. Efter 21 dagar jämförde de halterna PBDE i fiskarnas vävnad med en kontrollgrupp som inte hade fått mikroplast att äta.

Resultatet visade att upp till 12,5 procent av mikroplastens PBDE hade hamnat i fiskens vävnad, det vill säga det som människor äter.

– Vi vet att fisk äter mikroplast men fram tills nu har vi inte haft bevis för att de spelar en direkt roll när det gäller att flytta gifter genom näringskedjan, säger Bradley Clarke i ett pressmeddelande.

Nästa steg blir att avgöra vad resultatet kan få för effekter på folkhälsan.

– Vi vet generellt att om någon äter en fisk så riskerar den att äta de gifter som kan finnas i fisken, säger Bradley Clarke.

Den mikroplast som användes i studien var små kulor från en rengöringskräm för ansiktet. I Sverige har Kemikalieinspektionen föreslagit ett nationellt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter.

Forskarnas resultat har publicerats i tidskriften Environmental Science & Technology.