Övriga nyheter

Mikael Damberg: Skype och Spotify ingen jobbmotor för Sverige

43-årige socialdemokraten Mikael Damberg är sedan valet Sveriges närings- och innovationsminister. Foto: Jörgen Appelgren
43-årige socialdemokraten Mikael Damberg är sedan valet Sveriges närings- och innovationsminister. Foto: Jörgen Appelgren

Statligt stöd till nystartade företag. Utökad inkubatorverksamhet. Ny Teknik möter näringsministern Mikael Damberg som förklarar hur nya jobb ska skapas.

Publicerad

De är omtalade och hyllade. Vi pratar om företag som Skype, Mojang och Spotify. Men hur många jobb genererar de? En färsk genomgång av Ny Teknik visar att de 25 mest hajpade uppstartsbolagen tillsammans skapat cirka 3 700 jobb i Sverige.

Mikael Damberg tycker att det är glädjande med så många framgångsrika svenska teknikföretag. Men han håller med om att de inte är en jobbmotor för Sverige.

– En gemensam berättelse hos de innovativa bolagen är att de har svårt att rekrytera folk. Det är ett nationellt misslyckande att vi inte kan förse en industri som växer med arbetskraft. Det är alltså en utbildningsfråga, säger han.

Att företag inte hittar de kompetenser som behövs är ett av svenskt näringslivs största problem, anser Mikael Damberg. Därför har regeringen i sin budget lagt stora resurser på utbildning. Det avgör också landets framtida konkurrenskraft, berättar han.

Mikael Damberg har också flera gånger i budgetarbetet förklarat att regeringen ska satsa på små och medelstora företag. Detta eftersom stora företag har lättare att få tag på kapital.

– Det är de nystartade företagen som har problem med detta och det vill vi ändra på, bland annat genom att rikta om det statliga riskkapitalet, säger han.

Konkret handlar det om att ge ett nytt uppdrag till Fouriertransform, ett statligt finansierat riskkapitalföretag som haft i uppgift att investera i fordonsindustrin. De ska nu stödja sektorer, inte bara inom fordonsindustrin, där det råder brist på privat kapital. Och de ska stötta företag i tidiga skeenden.

Beslutet har fått kritik från bland annat FKG, branschorganisationen för Skandinaviens leverantörer till fordonsindustrin. De anser att fordonsindustrin får stryka på foten vilket hotar jobb och framtida innovationer.

Mikael Damberg håller inte med om kritiken.

– Fordonsindustrin är väldigt viktig för Sverige, men vi ska passa oss för att låsa statligt riskkapital till en sektor. Speciellt om vi ser att andra svenska industrisektorer, som life science, tappar i internationell konkurrenskraft, säger han.

För att gynna ett innovativt företagarklimat har den nya regeringen vänt blickarna söderut, mot Israel. Det är landet med flest innovationsföretag per invånare i världen.

– De har lyckats skapa en inkubatorverksamhet som är unik. Inkubatorerna går in tidigt i processen, och de hänger med de innovativa företagen en bit i processen, för att snabbt kunna växla upp deras verksamhet. Nu tittar vi på om vi kan skapa någonting liknande i Sverige, säger Mikael Damberg och fortsätter:

– Vi kan också lära oss av det nära samarbetet mellan staten och näringslivet i Israel. Det handlar bland annat om innovationsupphandlingar. Staten ska inte bara handla upp gårdagens lösningar som är de billigaste, utan också bidra med att handla upp nästa generations teknik och tjänster.

Många svenska företag har numera fler FoU-jobb utomlands. Är det ett problem och hur kan ni i så fall ändra den utvecklingen?

– Vill man verka på en global marknad måste nog en del av FoU-jobben läggas utomlands. Jag tror inte att Sverige blivit sämre vad gäller FoU men jag är oroad för att andra länder har blivit ännu bättre. I Sverige diskuterar vi för lite hur vi omvandlar forskning och utveckling till riktiga produkter och tjänster.

– Vi måste också främja en rörlighet på arbetsmarknaden. Det kan handla om ökade möjligheter till tjänstledighet för att våga fullfölja en idé hela vägen. Här finns en enorm potential. Ett annat alternativ som utreds nu är möjligheten till personaloptioner. Det kan ge nya företag alternativ till höga löner.


Följ Ny Teknik på Facebook!