Digitalisering

Microsoft-topp: Vi fortsätter stötta Ukraina hela 2023

Brad Smith, president på Microsoft, och Ukrainas vice premiärminister och minister för digital transformation Mychailo Fedorov, höll gemensam pressträff på Web Summit i Portugal. Foto: Armando Franca/AP
Brad Smith, president på Microsoft, och Ukrainas vice premiärminister och minister för digital transformation Mychailo Fedorov, höll gemensam pressträff på Web Summit i Portugal. Foto: Armando Franca/AP
Brad Smith, president på Microsoft, och Ukrainas vice premiärminister och minister för digital transformation Mychailo Fedorov. Foto: Armando Franca/AP
Brad Smith, president på Microsoft, och Ukrainas vice premiärminister och minister för digital transformation Mychailo Fedorov. Foto: Armando Franca/AP

Ukraina vänder sig till världens techbolag och it-experter för att fortsätta stötta landet i det ”digitala kriget”. Nu garanterar Microsoft hjälp motsvarande 100 miljoner dollar under 2023.

Publicerad

Ukrainas digitaliseringsminister Mychailo Fedorov och Brad Smith, toppchef på Microsoft med titeln president, höll en gemensam pressträff på techkonferensen Web Summit i Lissabon, Portugal, på torsdagsförmiddagen. 

Beskedet var att Microsoft under hela nästa år ska fortsätta bidra till Ukraina med tjänster för uppskattningsvis 100 miljoner dollar, i form av exempelvis molntjänster via Microsoft Cloud och datacenter i Europa.  

– Stödet ska ge staten möjlighet att fortsätta bedriva sina verksamheter och förse sina medborgare med service, säger Brad Smith vid pressträffen. 

Microsoft ska också fortsätta arbetet med att upptäcka och motverka cyberattacker mot landet. Den amerikanska teknikjätten har också sedan i våras arbetat med Ukraina för att dokumentera krigsbrott. 

Sedan invasionen i februari i år har Microsoft, det nya åtagandet inräknat, bidragit med teknik och tjänster till Ukraina för totalt 400 miljoner dollar, enligt Brad Smith.  

Det digitala kriget, och det digitala försvaret av Ukrainas befolkning och landets infrastruktur, behöver fortsätta vara starkt under vintern och under hela nästa år. 

– Vi är verkligen inte ensamma i teknikindustrin om att stötta Ukraina. Och den här digitala alliansen måste fortsätta vara ett starkt stöd för Ukraina. Det är viktigt att teknikindustrin står upp för Ukraina, säger Brad Smith.

Digitala infrastrukturen fungerar

Mychailo Fedorov är vice premiärminister och minister för digital transformation i Ukraina sedan 2019. Hans fokus före kriget var jätteprojektet ”Staten i en smartphone”, där målet var att digitalisera myndigheternas tjänster för medborgare via en gemensam portal – att ersätta byråkrati med en app. 

Det arbetet har fortsatt, berättade han på pressträffen.  

– Den digitala infrastrukturen fungerade före kriget, och den har fortsatt att göra det under kriget. Vi lanserar nya tjänster varje vecka. I dag kan du skriva under alla dokument med ditt ansikte eller andra biometriska data, i din smartphone, säger Mychailo Fedorov. 

De digitala tjänsterna och den digitala infrastrukturen har gjort det möjligt för ukrainare att upprätthålla myndighetskontakter, enligt honom. Och grunden lades före kriget. 

– När Volodymyr Zelenskyj blev president var en av hans viktigaste frågor digitaliseringen i landet, säger Mychailo Fedorov.

Brad Smith, president på Microsoft, och Ukrainas vice premiärminister och minister för digital transformation Mychailo Fedorov. Foto: Armando Franca/AP
Brad Smith, president på Microsoft, och Ukrainas vice premiärminister och minister för digital transformation Mychailo Fedorov. Foto: Armando Franca/AP

Mykhailo Fedorov har via sitt Twitterkonto vädjat och fått svar från it-företag världen över. Han har bett dem att upphöra med sina verksamheter i Ryssland, och att stötta Ukraina.  

Ministern har också varit central i arbetet med en ”it-armé ” där människor från hela världen gör insatser för att förstöra och försvåra för Ryssland via exempelvis överbelastningsattacker.

Musk villa ha hjälp att betala för Starlink

I början av kriget gick Mychailo Fedorov ut på Twitter och riktade sig direkt till Elon Musk, i en vädjan om att förse Ukraina med Starlink-uppkoppling. Elon Musk och Starlink fick snabbt enheter på plats. I dag finns enligt uppgift cirka 20 000 Starlink-enheter för internetuppkoppling i Ukraina. 

I oktober bad Elon Musk Pentagon om hjälp för att betala för enheter och tjänster – det blev för dyrt för Starlink att stå för notan. När det blev känt kom starka reaktioner från Ukraina, och redan dagen efter meddelade Elon Musk att man inte tänkte ta betalt av Ukraina för Starlink. 

 

På torsdagen säger Mychailo Fedorov att han har pratat med Elon Musk, och att allt fungerar för tillfället. 

– Vi ser inga problem just nu. Allt är ok. Vi använder också andra operatörer än Starlink för internet via satelliter. Och en av orsakerna till att jag är här på Web Summit är att hitta nya partner att samarbeta med, säger Mychailo Fedorov. 

Web Summit är världens största techkonferens och har i år över 71 00 besökare, och en lång rad av världens största techbolag närvarar. 

Ett exempel är Apple. Apple-chefen Lisa Jackson, som är ansvarig för miljöfrågor och sociala initiativ, fick på onsdagen ta emot ett fredspris från Ukraina, som Mykhailo Fedorov lämnade över. 

 

Web Summit invigdes i tisdags, med Olena Zelenska som huvudtalare. Hon är gift med Ukrainas president, och har ju längre tid som kriget pågått tagit en alltmer aktiv roll i internationella kontakter för att lyfta Ukrainas situation och behov av stöd. I sitt tal riktade hon sig direkt till alla techföretag, it-specialister och ingenjörer på plats. 

– Ni har makten att avgöra vilken väg som världen ska ta. Ert arbete, er expertis, är nu ett slagfält i Rysslands krig mot Ukraina.