Innovation

Metan i planeters atmosfär är ett tecken på liv – om tre saker är uppfyllda

Biologiska processer kan kan ligga bakom en exoplanets metan, men det kan även härröra från exempelvis vulkaner eller meteoritnedslag. Foto: Nasa
Biologiska processer kan kan ligga bakom en exoplanets metan, men det kan även härröra från exempelvis vulkaner eller meteoritnedslag. Foto: Nasa

James Webb-teleskopet har kapacitet för att spana efter metan i exoplaneters atmosfär. En ny studie listar de faktorer som krävs för att metanet ska härröra från liv.

Publicerad

Det mest kraftfulla rymdteleskopet hittills har nått sin position vid den andra Lagrangepunkten, och den första skarpa kalibreringsbilden från James Webb överträffade Nasas förväntningar. Den optiska kalibreringen förväntas vara färdig i maj.

Med instrument som är känsliga för våglängder i och nära den infraröda delen av det elektromagnetiska spektrumet ska James Webb kunna närmare undersöka ljus från universums begynnelse.

Men rymdteleskopet har också kapacitet för att identifiera atmosfärisk metan.

Flaggar för potentiellt liv

Under vissa förhållanden är gasen en biosignatur som flaggar för potentiellt liv, men en exoplanets metan kan även härröra från exempelvis vulkaner eller nedslag av meteoriter och kometer. Det finns tidigare studier på ämnet, men nu har University of California, Santa Cruz lanserat ett tydligt ramverk för vad som utgör de rätta förutsättningarna.

Sannolikheten ökar om det handlar om en liten stenplanet som kretsar runt en stjärna med egenskaper som liknar vår sol. Men enligt forskarna bör ytterligare tre aspekter uppfyllas för att metan i atmosfären sannolikt kommer från nu levande organismer eller tidigare existerande livsformer.

Det är: förekomsten av atmosfärisk koldioxid, att atmosfären har en högre andel metan än kolmonoxid – och att exoplaneten inte bör vara extremt rik på vatten.

”En molekyl kommer inte ensam att ge svaret, utan du måste ta med planetens samlade kontext. Metan utgör en del i pusslet, men för att avgöra huruvida det finns liv på en planet så måste du ta hänsyn till geokemin, hur den interagerar med sin stjärna och de många processer som kan påverka en planets atmosfär i den geologiska tidsskalan”, säger Maggie Thompson i pressmeddelandet.

Hon är huvudförfattare till universitetets studie. Den tittar på de mest uppenbara faktorer som kan bidra till falsklarm i jakten på liv, men forskarna konstaterar att mycket arbete återstår för att få en mer komplett förståelse för mekanismerna kring exoplaneters metan.