Miljö

Mer svenska biståndspengar till klimat och miljö

Isabella Lövin (Mp) Foto: Fredrik Hjerling
Isabella Lövin (Mp) Foto: Fredrik Hjerling

Insatserna för klimat, hav och miljö ska ökas med 750 miljoner kronor i nästa års biståndsbudget. Bland annat ska investeringar göras i förnybar elektricitet i Afrika, söder om Sahara.

Publicerad

Klimatförändringarnas effekter slår hårdast mot dem med minst resurser, skriver Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i ett pressmeddelande.

"Insatser som ger förnybar energi, energieffektivisering, och klimatanpassat jordbruk är både bra för klimatet, och kan även bidra till förbättrad jämställdhet, till minskade konflikter och till att skapa arbetstillfällen", heter det i uttalandet.

Beskedet om biståndsbudgeten kommer sedan regeringen nått en överenskommelse med Vänsterpartiet.