Innovation

Mer om teknikkvinnor på Wikipedia

Deltagare i en skrivstuga för att bredda Wikipedias innehåll i Washington D.C. 2017. Foto: Geraldshields11/Wikimedia Commons
Deltagare i en skrivstuga för att bredda Wikipedias innehåll i Washington D.C. 2017. Foto: Geraldshields11/Wikimedia Commons
John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige Foto: Jan Ainali
John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige Foto: Jan Ainali

På torsdag den 8 mars samlas volontärer på flera håll i världen med målet att göra uppslagsverket Wikipedia mer jämställt. Teknikkvinnor kommer att vara fokus för deltagarna på KTH.

Publicerad

Det är en betydligt högre andel män som bidrar med innehåll till det internetbaserade uppslagsverket Wikipedia än kvinnor, och biografierna om män är också avsevärt många fler. Wikipedias egen statistik visar att 80 procent av alla deras biografier om män, något de inte är nöjda med eftersom de vill få till en bättre mångfald och bredd i det material de har.

– När vi jämför med andra referensverk ser vi att vi saknar vissa delar. Vi har brister inom många områden, och vi ser att det saknas många artiklar om kvinnor. Vi behöver fler personer som förbättrar Wikipedias innehåll om kvinnor, säger John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

Ett sätt som Wikimedia Sverige försöker bidra till en bättre balans i Wikipedias innehåll är att tillsammans med utrikesdepartementet anordna kampanjen Wikigap där fokus är att skriva, komplettera och översätta biografier om kvinnor. Konceptet prövades för första gången förra året vid tre svenska ambassader i världen: i USA, Sydafrika och Indien. I år samlas volontärer på nästan 50 svenska ambassader i världen den 8 mars för att göra samma sak.

KTH anordnar skrivarstuga

I Sverige kommer bland annat KTH att ha en skrivarstuga, där uppåt hundra deltagare väntas delta med uppdraget att skriva om teknikkvinnor. Lärosätet kommer att ha tagit fram förslag på personer att skriva om och material om dessa, men styr inte vilka som väljs. Wikimedia Sverige har också tillsammans med KTH förberett ett material för att beskriva hur deltagarna ska gå till väga, hur de ska lägga till text, källor och bilder, hantera referenser och översättningar.

Tanken är inte att deltagarna ska hinna skriva hela biografier, utan att de ska kunna göra någon del, men sedan också ha verktyg att fortsätta bidra till Wikipedias innehåll framöver.

– Vi är beroende av volontärinsatser och vill ha en större grupp som skriver och som bidrar med en större mångfald. Det ska till exempel finnas lika mycket att läsa på Wikipedia om nigerianska politiker som om svenska, men så är inte fallet i dag. Wikipedia bygger ju på att det går att hitta information som kan källbelägga innehållet samt att någon vill skriva om en person. Vissa biografier är väldigt korta för att det finns så lite information om personerna, vilket kan bidra till en skev bild av verkligheten.

3 000 svenskar bidrar regelbundet till Wikipedia

Enligt John Andersson bidrar ungefär 3 000 personer regelbundet, varje månad, till svenska Wikipedias innehåll. Ett hundratal bidrar dagligen med innehåll. Könsfördelningen bland svenska skribenter ska vara något jämnare än för Wikipedia totalt, säger John Andersson, även om deras enkäter tyder på att det framför allt är universitetsutbildade män i 30-årsåldern som skriver på svenska Wikipedia. Cirka 10 procent av skribenterna i Nordamerika och Europa är kvinnor.