Innovation

Maskrosgummits hemlighet på spåren

Rysk maskros. Foto: Bridgestone
Rysk maskros. Foto: Bridgestone

Saft från rysk maskros är den bästa ersättaren för naturgummi. Kemister är hemligheten på spåren.

Publicerad

Naturgummi är oöverträffat i bildäck som utsätts för stora belastningar, exempelvis lastbilsdäck. Samtidigt håller gummi från gummiträden på att bli en bristvara. I gummiträdets hemland Brasilien har en svampsjukdom utraderat hela plantaget. I Asien håller marken för odling av träden på att ta slut.

Sedan länge vet man att saften från rysk maskros till stor del har lika bra egenskaper som naturgummi. Men det är svårt att få fram tillräckligt stora kvantiteter.

Forskare vid fyra Fraunhoferinstitut i Tyskland undersöker nu vad som ger naturgummit sina goda egenskaper vid däcktillverkning. Bland annat undersöker man lipiderna i maskrossaften. Sannolikt ligger hemligheten i sammansättningen av proteiner och lipider som ger gummit speciella åtråvärda egenskaper.

Forskarna är sammansättningen på spåren och förbereder sig för metoder att ta fram syntetiskt framställda alternativ för användning i däckindustrin. Vid Fraunhoferinstitutet Paz i Schkopau finns möjligheten att framställa tonvis av det syntetiskt framställda gummimaterialet, kvantiteter som behövs för att använda materialet industriellt. Projektet går under namnet Bisyka och ska pågår i tre år.