Populärteknik

Mars kan vara mer vulkaniskt aktiv än vad man tidigare trott

En karta som visar var mantelplymen skulle kunna ligga. Foto: Broquet & Andrews-Hanna, Nat. Astron., 2022
En karta som visar var mantelplymen skulle kunna ligga. Foto: Broquet & Andrews-Hanna, Nat. Astron., 2022
En illustration av hur Mars inre skulle kunna se ut. Foto: Adrien Broquet och Audrey Lasbordes
En illustration av hur Mars inre skulle kunna se ut. Foto: Adrien Broquet och Audrey Lasbordes

En nyligen publicerad studie beskriver hur Mars kan vara mer vulkaniskt aktiv än tidigare trott. Ett nästan 4 000 kilometer brett område med magma verkar trycka på ytan underifrån.

Publicerad

Man har länge trott att Mars är geologiskt ”död”, alltså att dess inre har svalnat och att planeten saknar vulkaniska processer. Detta på grund av bristen på rörliga tektoniska plattor som de vi har på jorden. Avsaknaden av ett starkt magnetfält kring Mars har också setts som ett bevis på att det inte sker något under ytan. 

Ett antal observationer har dock ifrågasatt idén om en helt död planet. Satellitfoton tyder på ett vulkanutbrott som ska ha skett för enbart 50 000 år sedan. En rymdsten från Mars som lyckats ta sig till jorden visar tecken på aktivitet i planetens mantel för ungefär en halv miljard år sedan. 

Vidare har sonden Mars Insight gjort seismiska mätningar på den röda planeten sedan 2018 och kunnat avslöja ”marsbävningar” som kan tillskrivas vulkanisk aktivitet. En annan observation som tas upp i den nya studien – som publicerats i Nature Astronomy – är att ett område kallat Elysium Planitia uppvisar en hög lokal gravitation. 

Studien letade efter en modell som matchade observationsdata

Enligt forskarnas analyser överensstämmer insamlade data om topografi, gravitation, geologi och seismisk aktivitet med en mantelplym under Mars yta. En mantelplym är en stor samling av varm och flytande sten som tränger igenom manteln och når ytan av en planet. Dessa kan till exempel ligga bakom vulkanutbrott och skalv i marken.

En illustration av hur Mars inre skulle kunna se ut. Foto: Adrien Broquet och Audrey Lasbordes
En illustration av hur Mars inre skulle kunna se ut. Foto: Adrien Broquet och Audrey Lasbordes

För att matcha de olika observationerna skulle mantelplymen behöva vara minst 3 500 kilometer bred. Detta skulle enligt forskarna innebära att Mars är den tredje planeten – utöver jorden och Venus – i solsystemet med en sådan sorts vulkanisk aktivitet. 

– Att Mars i dag har en aktiv mantelplym är ett paradigmskifte för vår förståelse av planetens geologiska evolution, liknande de analyser av seismiska mätningar från Apolloprogrammet som visade att månens kärna är flytande, säger Adrien Broquet postdoktoral forskarassistent och medförfattare till studien i ett pressmeddelande.

Forskarna hävdar också att upptäckten kan spela in i om det finns liv på planeten eller inte. Det finns till exempel tecken på att det tidigare har funnits vatten i den region som nu har studerats. Det är möjligt att värmen från den vulkaniska aktiviteten skulle kunna smälta is och skapa underjordiska floder där det skulle kunna finnas liv enligt studien.