Populärteknik

Mars ett hopplöst fall – därför tappade planeten sitt vatten

Varför förlorade den röda planeten sitt hav? En ny studie tyder på att dimensionen gjorde Mars till ett hopplöst fall.

Publicerad

Vetenskapen har känt till att Mars en gång var täckt av ett hav. Nasas rovers Curiosity och Perseverance har skickat bilder på spåren efter vattnet i form av kanaler och floddalar, men vi har inte kommit närmare en förklaring till varför det försvann.

Teorierna är många, och i en ny studie lanserar Washington University i St. Louis nu sin egen. Forskarna föreslår att det finns en gräns för hur liten en stenplanet kan vara för att behålla nog med vatten för att vara beboelig och uppehålla tektoniska plattor. Mars har helt enkelt en för liten volym. Det skriver universitetet i ett pressmeddelande.

För att undersöka närvaron av flyktiga ämnen på olika planetkroppar har forskargruppen tittat på stabila isotoper av kalium. Det är ett grundämne som i sig är flyktigt men som kan agera spårämne för ännu mer flyktiga saker som vatten. De mätte isotoper av kalium i 20 Mars-meteoriter som fick representera ett snitt för planetens sammansättning.

– Mars-meteoriterna har en ålder som spänner från flera hundra miljoner år till fyra miljoner år, och har därmed fångat evolutionen kring Mars flyktiga ämnen. Genom att mäta isotoperna hos måttligt flyktiga ämnen, som kalium, kan vi göra antaganden om graden av förlust av flyktiga ämnen hos planeter med stor massa och jämföra detta med andra kroppar i solsystemet, säger Kun Wang, som är huvudförfattare av studien.

Forskarnas slutsats om Mars

Forskarnas slutsats var att Mars förlorade mer kalium och andra flyktiga ämnen än jorden då de två planeterna formades, samtidigt som mindre kroppar som vår torra måne och asteroiden 4-Vesta tappade ännu mer än Mars. Detta stödjer teorin kring storleken kontra förmågan att hålla vatten, menar forskargruppen.

Studiens slutsats är att det bara är planeter i ett ganska snävt spann som har den rätta storleken för att hålla kvar en lagom stor mängd vatten för att vara beboelig. Kunskapen kan komma till nytta vid jakten på intressanta exoplaneter.

Studien har publicerats i the Proceedings of the National Academy of Sciences, Pnas.