Innovation

Människor får labbodlade blodceller i ny studie: ”Stort steg”

Röd blodcell. Foto: NHS
Röd blodcell. Foto: NHS

Transfusion av labbodlade röda blodceller kan bli ett komplement till donerat blod. En unik klinisk prövning testar för tillfället den möjligheten. Det ger hopp åt människor som lider av genetiska blodsjukdomar som sicklecellanemi och thalassemi. 

Publicerad

Blodcellerna som odlats i ett laboratorium är tagna från donatorer. De odlade cellerna har sedan förts in i frivilliga deltagare som ingår i en klinisk prövning. Det är första gången labbodlade blodceller från en donator använts på det här sättet. Metoden kallas allogenisk transfusion. 

– Det är ett stort steg på vägen mot att kunna tillverka blod av stamceller, säger Ashley Toye, professor i cellbiologi vid University of Bristol, i ett uttalande på den brittiska vårdmyndigheten NHS egen sajt. 

Behandling av människor i behov av regelbundna blodtransfusioner försvåras i dag av en brist på blod som matchar patientens blodgrupp. De brittiska forskarna hoppas att den kliniska prövningen –om den visar sig vara säker och effektiv – kan åtgärda den problematiken.

En annan förhoppning är att färska labbodlade blodceller ska ha längre hållbarhet jämfört med blod som kommer direkt från en donator. Det skulle kunna innebära färre transfusioner för patienter och även kunna minska risken för järnöverskott, ett tillstånd som kan vara skadligt för olika organ. 

Två personer i studien har redan fått två små doser och studien kommer att fortgå under ett antal månader. Ytterligare kliniska prövningar är att vänta innan metoden kan förväntas rullas ut brett.