Innovation

Människan är 100 000 år äldre

Rekonstruktion utifrån skallfynd från Jebel Irhod i Marocko. Det blå fältet visar storleken på en hjärna på en homo sapiens. Foto: Philipp Gunz/MPI EVA Leipzig
Rekonstruktion utifrån skallfynd från Jebel Irhod i Marocko. Det blå fältet visar storleken på en hjärna på en homo sapiens. Foto: Philipp Gunz/MPI EVA Leipzig
Jebel Irhoud i Marocko. Foto: Shannon McPherron/MPI EVA Leipzig
Jebel Irhoud i Marocko. Foto: Shannon McPherron/MPI EVA Leipzig
Rekonstruktion av käkfynd, med hjälp av virtuell paleoantroplogi. Foto: Jean-Jacques Hublin/MPI-EVA Leipzig
Rekonstruktion av käkfynd, med hjälp av virtuell paleoantroplogi. Foto: Jean-Jacques Hublin/MPI-EVA Leipzig

Fossilfynd från Marocko har fått forskare att skriva om den moderna människans historia. Fynden är 300 000 år gamla, enligt analyser.

Publicerad

– Vi trodde att mänsklighetens vagga stod i östra Afrika för 200 000 år sedan, men våra nya fakta visar att Homo sapiens spreds över hela den afrikanska kontinenten för omkring 300 000 år sedan, säger Jean-Jacques Hublin, paleoantropolog vid Max Planck-instiutet i Tyskland, i ett pressmeddelande.

Fyndplatsen Jebel Irhoud i Marocko har varit känd sedan 1960-talet, då mänskliga fossil hittades där i samband med gruvbrytning. Sedan 2004 har platsen undersökts på nytt, och fler fossil har hittats.

Nu menar en internationell forskargrupp att man har kunnat urskilja åtminstone fem individer utifrån fynden, och att analyser med skilda tekniska metoder visar att den moderna människan fanns redan för drygt 300 000 år sedan.

För att datera fynden har forskarna använt främst två metoder. Den ena är spektroskopitekniken elektronspinnresonans, ESR-metoden. Forskarna använde en flisa av en tand från en av käkarna som hittades. Flisan kunde sedan sättas tillbaka på plats.

Den andra metoden är analys genom termoluminiscens av flintasten som hittades på samma plats. Metoden går ut på att hetta upp en sten till flera hundra grader. Då frigörs energi som har lagrats i stenen som kommer från den radioaktiva bakgrundsstrålningen. Energin frigörs som ett ljus, och genom att mäta intensiteten i ljuset går det att avgöra hur länge sedan stenen hettades upp första gången.

Metoden gick att använda tack vare att människorna hettade upp flintastenarna när de bearbetade dem eller brukade dem.

– Väldaterade fyndplatser som är så här lång är mycket ovanliga i Afrika, men vi hade en sådan tur att många av flint-fynden i Jebel Irhoud hade värmts upp när de skapades, säger Daniel Richter, geokronologisk expert vid Max Planck-institutet.

De nya rönen presenteras i två artiklar i tidskriften Nature som går att läsa här och här. Bakom artiklarna står forskare från bland annat Max Planck-institutet och universiteten Southern Cross och Griffith i Australien.

– Resultaten ger en reviderad och mer komplex version av människans tidiga historia, sa Renaud Joannes-Boyau, forskare i geokronologi på Southern Cross, under en webbsänd pressträff på onsdagen.

En rekonstruktion av en käke med virtuell paleoantropologi:

Homo sapiens

Tidigare har de äldsta fynden av homo sapiens gjorts i Sydafrika och Etiopien.

I Omo Kibish i Etiopien har 195 000 år gamla fynd daterats, och i Herto i Etiopien har skelettdelar hittats som har daterats 160 000 år gamla.

I Florisbad i Sydafrika har ett fynd som gjordes på 1930-talet daterats till att vara 265 000 år gamla.