Innovation

Månen krymper

En av de nyupptäckta förkastningarna på månen.
Foto: NASA/GSFC/Arizona State University/Smithsonian
En av de nyupptäckta förkastningarna på månen. Foto: NASA/GSFC/Arizona State University/Smithsonian

Nyupptäckta fåror på månen bevisar att himlakroppen krymper.

Publicerad

På nytagna bilder har forskare vid Smithsonian Institution upptäckt fjorton tidigare okända förkastningar där berg skjutit upp underifrån och skapat fåror i månens yta.

Den här typen av förkastningar upptäcktes redan 1971 på bilder tagna från Apollo 15, men de nya bilderna visar att förkastningarna är spridda över månen och inte bara lokaliserade kring ekvatorn som man tidigare trott.

Spridningen tillsammans med förkastningarnas relativt unga ålder betyder enligt forskarna att månens radie nyligen har minskat med 100 meter, troligen till följd av att månens inre svalnat.

Det är också möjligt att månen fortfarande krymper, men någon större risk att månen försvinner föreligger inte. Nyligen betyder nämligen i det här fallet bara att månen krympt någon gång under den senaste miljarden år.