Digitalisering

Magisk ring skyddar mot felköp

Du plockar åt dig varan, men ringen på ditt finger börjar vibrera och varnar: den här varan är farlig!

Publicerad

Varningssystemet håller på att utvecklas vid Fraunhoferinstitutet för tillämpad informationsteknik (FIT), och är en del av EU-projektet Bridge.

Det går ut på att skapa ett automatiskt varningssystem som skyddar medborgarna mot innehåll i livsmedel som de inte tål.

Innehållsförteckningarna på varor kan vara svårtolkade. Stora befolkningsgrupper är allergiska mot vissa ingredienser. Bara i Tyskland är 15 procent laktosintoleranta och 30 procent av befolkningen har problem med fruktsocker.

Men systemet kan också användas för att rekommendera närodlade produkter i stället för importerade.

Förutsättningen för systemet är att alla varor märks med rfid-kretsar, som kan skicka över fullständig information om produktinnehållet.

Via wlan eller umts kan information om produkten matchas mot de speciella kraven som en kund har, och finns programmerade i ringen.

Målet är att tekniken bara ska behöva aktiveras när det behövs. Tekniken ska omärkligt hjälpa konsumenten tillrätta.

- Detta till skillnad mot metoden att via en app fotografera produktens streckkod med mobiltelefonen, skicka bilden till en databas för analys och sedan få ett svar, säger René Reiners vid Fraunhoferinstitutet FIT.

Vid tester har försökspersoner genast förstått budskapet från den vibrerande ringen, utan att behöva sätta sig in i detalj hur tekniken fungerar.