Samhälle

Macchiarini-utredning tas upp igen – fler kan misstänkas

Överåklagaren Mikael Björk håller presskonferens om Macchiariniaffären på Clarion Sign hotel i Stockholm. Brottsutredningen mot kirurgen Paolo Macchiarini om bland annat vållande till annans död återupptas. Foto: Marc Femenia / TT
Överåklagaren Mikael Björk håller presskonferens om Macchiariniaffären på Clarion Sign hotel i Stockholm. Brottsutredningen mot kirurgen Paolo Macchiarini om bland annat vållande till annans död återupptas. Foto: Marc Femenia / TT

Kjell Asplund, ordförande för Statens medicin-etiska råd, är nöjd med beskedet att förundersökningen mot Paolo Macchiarini återupptas. Fler än den italienske kirurgen kan komma att delges misstanke om brott. Närmast till hands ligger de två verksamhetschefer som ansvarade för vårdens kvalitet.

Publicerad

Överåklagare Mikael Björk säger att han återupptar de delar av utredningen som rör en isländsk och en turkisk patient som opererades i Sverige av Paolo Macchiarini. Den italienske kirurgen är därmed skäligen misstänkt för två fall av vållande till kroppsskada, grovt brott.

– Vi räknar med att före sommaren ha vidtagit de flesta utredningsåtgärder och då kunna fatta beslut om Macchiarini ska höras igen, säger Mikael Björk vid en presskonferens.

– Mitt beslut att återuppta betyder inte per automatik att det kommer att väckas åtal.

Mikael Björk säger också att det kommer att ske förhör med personer som inte tidigare har hörts.

– Det kan inte uteslutas att några av de personerna kommer att delges skälig misstanke, säger Mikael Björk.

"Känns jättebra"

Kjell Asplund, ordförande för Statens medicin-etiska råd (Smer) och som tidigare har utrett Karolinska universitetssjukhusets roll i ärendet, är nöjd med beslutet.

– Vi (Smer) har uttalat oss tidigare om det här och vi tycker att det vore bra om det prövas i domstol. Det finns så många principiellt viktiga aspekter som borde prövas rättsligt, säger han.

Det var i oktober förra året som åklagarna lade ner förundersökningen mot Paolo Macchiarini. Han var delgiven misstanke om tre fall av vållande till annans död, alternativt vållande till kroppsskada och ett fall av vållande till kroppsskada. Detta efter att kirurgen bland annat hade opererat in plaststrupar hos tre patienter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Alla tre är i dag döda.

Åklagarna ansåg visserligen att operationerna genomfördes av "oaktsamhet" och dessutom saknades etiska tillstånd, men trots det valde man att lägga ner förundersökningen.

Svårt rättsläge

Dels för att det, enligt åklagarna, inte gick att bevisa att det hade blivit bättre med någon annan metod, dels för att det uppenbara brottet mot etikprövningslagen var preskriberat.

Men en målsägande och anhöriga till två andra, numera avlidna, målsägande begärde att ärendet skulle prövas på nytt. Utvecklingscentrum Göteborg inledde därför i december förra året en granskning av hela ärendet, som totalt rör fyra målsägande.

– Det innebär inte att den åklagare som lade ner den tidigare förundersökningen gjorde fel. Rättsläget är oklart. Men det kan antas att det finns ett orsakssamband för två av dessa patienter mellan operationerna och de skador som uppstod, säger Mikael Björk.

Advokat Sabina Saidi företräder de anhöriga i de fall som nu ska prövas på nytt.

– Det känns jättebra. Det är bara ett första steg så klart, att man ska återuppta förundersökningen, men det är jätteglädjande, säger hon.

Fler ansvariga

Mikael Björk vill inte kommentera vilka ytterligare personer som kommer att höras eller vilka åtgärder som kommer att vidtas i den fortsatta utredningen. Närmast till hands ligger dock de läkare som var verksamhetschefer på de avdelningar där operationerna utfördes.

– Det är alltid den opererande kirurgen som bär det direkta ansvaret. Utöver det är det klinikchefen som ansvarar för kvalitén på den vård som ges och i det här fallet var de två stycken, chefen för thoraxkliniken och öron-näs-halskliniken. Någon rättslig bedömning av deras ansvar vill jag dock inte göra, säger Kjell Asplund.

Även professor Bengt Gerdin, som var den som på uppdrag av Karolinska institutet utredde Macchiarinis forskning, anser att det är de kliniskt ansvariga, det vill säga verksamhetscheferna, som kan vara av intresse för utredningen.

Två fall nedlagda

De ärenden som gäller en turkiska flicka och en isländsk man som fick konstgjorda luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset granskas alltså på nytt. Vad gäller den tredje luftstrupspatienten, en amerikansk man, anser Mikael Björk att det medicinska underlaget är för bristfälligt. Mannen avled i USA och hans kropp genomgick aldrig någon obduktion.

Det hade även begärts överprövning för en fjärde patient, en svensk man som opererades med en helt annan metod. Men inte heller denna förundersökning öppnas på nytt.

– Han har opererats med en beprövad metod, men har ändå drabbats av allvarliga komplikationer. Men det finns inget som tyder på att operationerna inte har utförts enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Mikael Björk.