Populärteknik

Lyssna till Jupiters toner

Grafik: Jonas Askergren.
Grafik: Jonas Askergren.

Brus från Jupiters yta och ett märkligt pipande. Nasa har omvandlat data från rymdsonden Juno till ett stycke (nåja) musik.

Publicerad

Rymdsonden Juno, som under två år ska ligga i omloppsbana runt planeten Jupiter, har skickat data som Nasa nu omvandlat till ett stycke prima rymdljud. Det är plasmavågor från planetens jonosfär, den yttersta delen av atmosfären, som fångats upp av sonden. För att kunna uppfattas av ett mänskligt öra har Nasa sänkt uppspelningshastigheten.

Ljuden i filen nedan registrerades av Juno när den kom nära Jupiter i februari i år. Det märkliga pipandet har, enligt Nasa, en naturlig förklaring: förmodligen har det skapats av en kontakt mellan Juno och laddade partiklar i planetens jonosfär. Nasa skriver att ”den exakta källan till dessa diskreta toner är för närvarande under utredning”.