Miljö

Lysekils kommun: Ja till Preem med stor majoritet

Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Foto: Thomas Johansson/TT

Lysekils kommunfullmäktige röstade i kväll ja till Preems omdebatterade tänkta utbyggnad av oljeraffinaderiet. Röstsiffrorna blev 27 ja mot 3 nej.

Bland dem som röstade nej fanns en ledamot från Liberalerna, en från Vänsterpartiet och en från Miljöpartiet.

Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, Lysekilspartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kommunistiska partiet och Centerpartiet röstade för en utbyggnad.

Hos Vänsterpartiet och Liberalerna röstade också en ledamot var för utbyggnad.

Lysekils beslut i fullmäktige innebär att frågan nu helt och hållet ligger på regeringens bord.

Planerna på en utbyggnad av Preemraff har redan fått godkänt av mark- och miljööverdomstolen, men själva beslutet väntas komma från regeringen i höst.