Miljö

Luftföroreningar ligger bakom miljontals astmafall

Smogdrabbade Londons borgmästare kritiserar beslutet att skjuta upp åtgärder mot luftföroreningar. Foto: Marc Zakian / Alamy
Smogdrabbade Londons borgmästare kritiserar beslutet att skjuta upp åtgärder mot luftföroreningar. Foto: Marc Zakian / Alamy

Miljontals akuta astmaanfall världen över beror på luftföroreningar. Det visar en ny studie, som bland annat svenska forskare ligger bakom.

Publicerad

Totalt bedöms mellan nio och 33 miljoner astmarelaterade besök till akutmottagningar varje år orsakas av förorenad luft, enligt studien som publiceras i tidsskiften Environmental Health Perspectives.

Att smutsig luft kan orsaka svåra astmaanfall är väl känt. Men detta är första gången som den globala omfattningen kartläggs, enligt Johan Kuylenstierna, forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI), som gjort studien tillsammans med lärosäten i bland annat USA och Japan. Forskarna har studerat fall i 54 länder samt Hong Kong.

”Studien visar att Asien är hårdast drabbat av luftföroreningar”, säger Johan Kuylenstierna i ett pressmeddelande.

Uppskattningsvis 95 procent av världens befolkning lever på platser med farlig luft. Tidigare forskning har främst fokuserat på luftföroreningarnas inverkan på antalet personer som dör i förtid i hjärt- och lungsjukdomar.

För att minska antalet akuta astmafall uppmanar forskarna politikerna att stifta lagar för att minska utsläppen, exempelvis när det gäller bilavgaser i storstäder.

”Det är viktigt att notera att den här studien visar de svåraste astmafallen, och att det totala antalet som påverkas av föroreningar kan vara mycket högre”, säger SEI-forskaren Chris Malley i pressmeddelandet.