Opinion

Lösningar för minskade utsläpp finns

Susanna Baltscheffsky, chefredaktör för Ny Teknik.
Susanna Baltscheffsky, chefredaktör för Ny Teknik.

LEDARE. I lördags avslutades FN:s årliga klimatkonferens i Warszawa. Efter maratonförhandlingar blev resultatet rätt klent.

Publicerad

Varje år ställs frågan om det verkligen går att få fram ett avtal för minskade utsläpp av klimat­gaser inom ramen för FN.

Kan inte samhällen och företag frivilligt styra in utvecklingen mot mer förnybar energi?

Låt oss titta på hur den frivilliga vägen har gått hittills, till exempel med de globala utsläppen av klimat­gaser.

Jo, de ökar. 2013 blir ett nytt rekordår. Ytterligare 36 miljarder ton fossilt kol sprider sig i atmosfären och påverkar klimatsystemen. Det är 60 procent mer än 1990, samma år som klimatpanelen IPCC kom med sin första rapport om att människans utsläpp kan orsaka klimatförändringar och två år efter att FN:s klimatkonvention sjösattes.

Den snabba tillväxten av sol- och vindenergi räcker inte till för att bryta de ökade utsläppen.

Största utsläpparen är Kina, följt av USA och sedan EU, enligt Global Carbon Project. Räknat per capita leder däremot USA överlägset med dubbelt så mycket utsläpp som Kina.

Hur ser de politiska åtgärderna ut då?

Krassa fakta är att världens regeringar fortsätter att subventionera fossila bränslen, exempelvis i form av skattelättnader. 2012 uppgick subventionerna till otroliga 3 536 miljarder kronor, medan förnybar energi subventionerades med 650 miljarder kronor, enligt International Energy Agency.

Tekniska lösningar finns, både för att använda energi mer effektivt och för att utvinna energi på ett sätt som inte bidrar till koldioxidutsläpp. Och många företag går före för att de vill ligga i framkant.

Men hittills är inte incitamenten tillräckliga för att de ska ge effekt på utsläppen globalt.

I veckans Ny Teknik berättar reportern Stefan Nordberg om teknikens roll i FN:s klimatförhandlingar.

Och missa inte att vi den här veckan drar i gång nomineringarna till 2014 års 33-lista – vår lista över de unga, heta, innovativa teknikbolagen. Förra året dominerade it-bolagen stort bland de nästan 300 nomineringarna.

I år hoppas jag att många miljöteknikbolag nomineras. De behövs.