Miljö

Lokala initiativ kan rädda dricksvatten

Algblomning i Stockholms skärgård, sommaren 2010. Foto: Claudio Bresciani/ TT
Algblomning i Stockholms skärgård, sommaren 2010. Foto: Claudio Bresciani/ TT

Ett varmare klimat utgör en fara för sjöar och i förlängningen för dricksvattnet.

Publicerad

När klimatet blir varmare ökar algblomningen som i sin tur leder till ökning av cyanobakterier i sjöar. Den processen kan försämra vattenkvaliteten så mycket att det inte längre är tjänligt som dricksvatten. Men om naturen får lite hjälp på traven kan sjöarnas motståndskraft höjas. Det visar en avhandling av Pablo Urrutia Cordero vid Lunds universitet, vars resultat publicerats i Nature Scientific Reports.

– Genom att avlägsna en del av den småfisk som livnär sig på zooplankton som till exempel vattenloppor kan dessa överleva i stället för att bli fiskmat och därmed fortsätta att äta giftiga cyanobakterier, säger Pablo Urrutia Cordero, ekolog vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, till Forskning.se.

Den här typen av så kallad biomanipulation kan vara ett effektivt sätt att på lokal nivå bromsa effekten av klimatförändringarna, menar han.

Studien är baserad på data från Ringsjön i Skåne.

– Ingen tidigare studie har utvärderat effekterna av biomanipulation på lokal nivå kopplat till globala miljöförändringar. Anledningen är att tidigare studier gjorts med färre data från kortare perioder. Jag har haft tillgång till data insamlade under 19 år, säger Pablo Urrutia Cordero