Opinion

Löfven - skippa idén med en industrikansler

STOCKHOLM 20140918
Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven håller en pressträff efter sitt samtal med talmannen om regeringsbildningen i Riksdagshuset. Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
STOCKHOLM 20140918 Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven håller en pressträff efter sitt samtal med talmannen om regeringsbildningen i Riksdagshuset. Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

DEBATT. En kansler med uppdraget att skapa bra förutsättningar för de kunskapsintensiva företagen skulle gynna även industrin. Skippa industrikansler och tillsätt istället en KIS-kansler, tycker Anders Persson Svenska Teknik & Designföretagen och Ulf Lindberg Almega.

Under valrörelsen uttryckte Stefan Löfven att han vill tillsätta en Industrikansler. Tillsätt istället en KIS-kansler som får motsvarande ansvar för de kunskapsintensiva företagen, som Industrikanslern skulle få för industrin.

Mellan 1993 och 2013 skapades 794 000 nya jobb i Sverige. Av dessa nya jobb kommer 660 000 från privata tjänstesektorn. De kunskapsintesiva branscherna (Knowledge Intensive Services), står för 504 000 av de 660 000 jobben som skapats.

I dag står de kunskapsintensiva företagen för nära hälften av den privata tjänstesektorns förädlingsvärde. Som en konsekvens av internationalisering och rationalisering har antalet industrijobb minskat under samma period.

Socialdemokraterna har under valrörelsen uttryckt att de vill nyindustrialisera Sverige. Utvecklingen från industrisamhälle till ett kunskaps- och tjänstesamhälle ställer nya krav också på politiken. Givet samhällsutvecklingen är det viktigare för både de kunskapsintensiva företagen och industriföretagen att tillsätta en KIS-kansler. Denna får som särskilt uppdrag att skapa och driva en nationell strategi för att skapa bra förutsättningar för de allt viktigare och växande kunskapsföretagen. Detta skulle gynna också svenska industri. KIS-kanslern ska finnas i Statsrådsberedningen och ha en självklar plats i statsministerns Innovationsråd.

I dag är det ingen självklarhet att idéer och produkter utvecklas och industrialiseras på samma ställe. De mest lönsamma och framgångsrika svenska uppfinningarna och affärsidéerna ingår i dag i komplexa globala värdekedjor, där tjänster och produktdelar produceras i olika delar av världen.

Det är alltså själva kunskapen som är grunden till skapandet av industriella förädlingsvärden, oavsett om det består av produkter eller tjänster. Om man ser på förädlingsvärdet av den svenska exporten så består den till 52 procent av tjänster.

Svensk export vilar på järnkraft och hjärnkraft. Detta förhållande borde återspeglas i Statsrådsberedningens arbetsuppgifter.

Anders Persson tf vd, Svenska Teknik&Designföretagen

Ulf Lindberg Näringspolitisk chef, Almega