Samhälle

Löfven i KU: Informationen om Transportstyrelsen fungerade inte

Konstitutionsutskottet håller utfrågningar med statsminister Stefan Löfven (S) i flertal ärenden, bland annat om Transportstyrelsens it-upphandling. Foto: Christine Olsson / TT
Konstitutionsutskottet håller utfrågningar med statsminister Stefan Löfven (S) i flertal ärenden, bland annat om Transportstyrelsens it-upphandling. Foto: Christine Olsson / TT

Statsminister Stefan Löfven (S) anser att han borde ha fått information om it-skandalen nästan ett år tidigare än han fick. ”I det här fallet har informationsövergivningen inte fungerat”, säger han.

Publicerad

Till sist var det Löfvens tur att frågas ut i riksdagens konstitutionsutskott (KU) om it-skandalen på Transportstyrelsen.

Statsministern medgav, precis som han har sagt tidigare, att informationsspridningen i regeringskansliet inte fungerat tillräckligt bra. Löfven tycker att han borde ha fått information om att polisens brottsmisstankar mot Transportstyrelsens generaldirektör lämnats över till åklagare i februari 2016.

Han informerades dock först i januari 2017, trots att informationen länge funnits på flera håll i regeringskansliet, bland annat hos justitiedepartementet.

På trappstegs avstånd

KU:s ordförande, moderaten Andreas Norlén, påpekade att Löfvens statsrådsberedning ligger i samma byggnad som justitiedepartementet.

– Det skiljer kanske 15 trappsteg, sade Norlén.

Han undrade hur Löfven kunde vara den siste ledande befattningshavare att få veta.

– Den interna informationsöverföringen fungerar väl i de flesta fall, men i detta fall borde det ha hanterats bättre, sade statsministern.

Hans statssekreterare Emma Lennartsson har tagit på sig ansvaret och lämnade sin post i slutet av förra sommaren.

Löfven försäkrade dock att även om han fått veta om it-skandalen tidigare, så skulle inga andra åtgärder ha vidtagits än de som hade vidtagits.

– Det är kanske det som är paradoxen i det här, sade statsministern.

Åtgärder vidtagna

Löfven uppgav att han nu agerat för att försäkra sig om att informationsspridningen i regeringskansliet ska fungera i framtiden. Uppgifter om hur den fungerar i detalj är hemliga och kommer att tas upp i en sluten utfrågning senare i dag.

Löfven uppgav också att regeringen hade för avsikt att informera riksdagen om it-skandalen i juli 2017 då den sparkade före detta generaldirektören fick sitt strafföreläggande. It-skandalen blev dock allmänt känd genom Dagens Nyheter.

Löfven stod i KU fast vid att det som hänt i Transportstyrelsen är ”allvarligt”. Säkerhetsskyddet för känsliga uppgifter för rikets säkerhet brast när myndigheten lade ut it-driften på entreprenad och anlitade icke säkerhetsprövade it-experter hos IBM i bland annat Serbien.

– Jag står fast vid att detta var ett haveri, säger statsministern.

– Det har funnits en naivitet och slapphet i de här frågorna, inte minst om it-säkerhet, under lång, lång tid.