Populärteknik

Lika snabb i huvudet som en skallerorm

Professor Göran Grimvall
Professor Göran Grimvall

MINIPROBLEM. Professor Göran Grimvall har laddat om med tre nya frågor. Kan du räkna överföringshastighet, lösa en rebus eller lösa hur snabbt en orms huvud kan röra sig?

Publicerad

Fråga 1. Dataöverföring med lastbil

Ny Tekniks vanliga läsare har knappast behov av att överföra 100 PB (petabyte) data, men det kan vara viktigt när det gäller till exempel satellitbilder, vetenskapliga data och inom finans- och underhållningssektorn. Då kan man sända data med lastbil.

Amazon har introducerat Snowmobile, där en 45-fots container fylld med datalagring av 100 PB (petabyte) fraktas mellan två orter.

Containern har bland annat gps-spårning, klimatkontroll, tål vatten och man erbjuds eskort med säkerhetsfordon när den transporteras.

Hur lång tid skulle det ta att överföra 100 PB med en fiberförbindelse som klarar 100 Mbit/s?

Fråga 2. En teknikrebus

Lösningen till denna teknikrebus är inte fästelement (som en del av ordet skulle kunna antyda) utan något mycket obehagligare.

25,4 mm + SAS + r + (100 − 400) nm + 100 m2

Fråga 3. Snabba hugg

Ny forskning, som utnyttjar hög- hastighetsfotografering, visar att icke giftiga ormar kan hugga bytet lika snabbt som många giftormar.

Den vanliga skallerormen är dock särskilt snabb. Den tar ofta bara cirka 50 ms (millisekunder) för att från vila nå sitt byte.

Jämför det med att gränsen för tjuvstart vid friidrott är 100 ms och att en blinkning tar 200 ms. Det kan få oss att fundera över vilken acceleration ormens huvud får, och jämföra med vad människans hjärna tål. För människan beror effekten på både accelerationens riktning och dess varaktighet.

En person i en berg-och-dalbana kan i undantagsfall förlora medvetandet redan vid accelerationen 5g riktad så att blodet pressas ner mot benen. Vid horisontell acceleration som varar 50 ms klarar människan över 10g. Experimenten med ormar visar stora variationer, men accelererar ormens huvud typiskt med mer än 10g?

Svaren längre ned på sidan:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SVAR:

Fråga 1. En byte = 8 bit. P (peta) är prefixet för potensen 15 och M (mega) för 6. Sökta tiden blir 100 PB/(100/8 MB/s) = 8 000 Ms (megasekunder). Ett år är cirka 30 Ms. Det skulle alltså ta flera hundra år, vilket är långt mer än transporttiden för containern plus lokala dataöverföringen.

Även med mycket snabbare överföring är Snowmobile konkurrenskraftig.

Fråga 2. Tum-sk-r-uv-ar. 1 tum = 25,4 mm (exakt). En SAS-flight betecknas SK. UV-ljus (utraviolett ljus) har våglängd mellan 100 nm och 400 nm (nanometer). 1 ar = 100 kvadratmeter.

Fråga 3. Gör en grov modellbetraktelse. Om accelerationen a är konstant under tiden t tillryggaläggs sträckan s = at2/2. Om a = 10g för ormen blir s = 12 cm.

Hugget är normalt längre, så (horisontella) accelerationen är över 10g, ibland över 30g. Men det skulle även en människa klara under 50 ms. En annan fråga är (den negativa) accelationen när ormen träffar bytet. Huvudet är vridbart så att stöten dämpas.