Bloggar

Leading for Gender Equality

Publicerad

För svenska, se nedan

“Take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase, just take the first step.”

Martin Luther King Jr.

History has shown that a few people can make a big difference. What tech as an industry needs are leaders who are prepared to create more gender-equal companies. Tech needs leaders who are prepared to argue persuasively for gender equality. With persuasive arguments, these leaders can help convince the other leaders at their companies that this is an issue that is absolutely essential to the bottom-line success of their company.

So, step #1 for gender-equal leadership is a good argument. This is also known as the business case for gender equality. It’s your why – why is this urgently important to your business right now? Why should people focus on this today, right now? And we mean the emotional case – we lead with our hearts and our heads, not just our heads.

My clients often focus their arguments for gender equality around innovation and creativity. For many businesses in tech, staying on the cutting edge is essential to the survival of their business. Because of this constant pressure to perform, hiring the right team of people to help you stay on top of your game is essential. And those people take the form of both women and men. But this is just one argument for gender equality.

Google has its own arguments for gender equality and diversity, which relate to inclusion, innovation, and creating products. A diverse workplace means a workplace where everyone feels included, everyone's ideas are welcomed and where friendliness is deeply rooted in the culture. Where our differences drive innovation. We've done well on diversity of nationalities at Google in Stockholm, and that is a huge first step, but we have a lot more to do on gender diversity. Different thinking is key to innovation.

A friendly environment, where we all make extra efforts to accept our differences and our different ways of thinking, opens up for new ideas and solutions from both men and women.

At Google, we use our own products internally a lot. We call this "eating your own dogfood". Imagine if we, as part of WebRTC, the popular real time communication platform built in Stockholm, developed a new voice codec that performs really well. But what if we launched it and we quickly discover that women's voices are not well encoded and underperforms for them? Imagine the same with various international languages? That would be a disaster. This is a small, theoretical example, but it shows my point: since our end users are both women and men, it’s extremely important for us to have both women and men involved in the creation and testing of our products as well.

Google publishes its global numbers at https://www.google.com/diversity/. It does so to push itself to offer a better workplace, and to create products that reflect the users that engage with them. Google does not only do this for altruistic reasons. A lot of research shows that diverse companies are more creative and perform better financially. You can see that Google still has a ways to go with diversity, which should also show you that everyone starts somewhere, and it’s ok to not be perfect in this area. The important thing is to get started working with diversity.

What we’re asking you, the reader, to do, is to take a couple of minutes to find the argument for gender equality. Why should anyone at your company care about this? If you need inspiration, here is research that shows how gender equality and diversity improve creativity and innovation, and financial performance. There’s even more arguments here.

When you’ve taken a couple minutes to brainstorm your compelling arguments, tell us what you’ve decided upon as your most compelling business case. Write it in our form. While you’re at it, please also tell us what you find to be your biggest challenge with gender equality at your company right now. We’ll be tackling your challenges one by one on the blog. But all change starts with a compelling argument!

P.S. You can now get the blog delivered to your inbox weekly!

På svenska: 

Jag tror att några få människor kan göra stor skillnad. Vad tech branschen behöver är ledare som är beredda att skapa fler jämställda företag, och argumentera hårt för jämställdhet. Med övertygande argument kan dessa bidra till att övertyga de andra, att detta är en fråga som är absolut nödvändig för grundläggande framgång av deras företag.

Så steg nummer ett för ett jämställt ledarskap är ett bra argument. Det är också känt som “the business case” för jämställdhet. Det är ditt varför - varför är detta viktigt för ditt företag just nu? Varför ska man fokusera på detta just nu? Och då menar vi det emotionella argumentet - vi styr med både hjärta och hjärna, inte bara med hjärna.

Mina kunder fokuserar ofta argumenten för jämställdhet runt innovation och kreativitet. För många företag i tech branschen, som är i framkant, är det avgörande för verksamhetens överlevnad. På grund av den ständiga pressen att prestera, att anställa rätt team av människor som hjälper dig att hålla koll på din verksamhet är viktigt. Och dessa anställda är både kvinnor och män. Men detta är bara ett argument för jämställdhet.

Google har sina egna argument för jämställdhet och mångfald, som rör inkludering, innovation, och att skapa produkter. En arbetsplats med mångfald innebär en arbetsplats där alla känner sig inkluderade, allas idéer är välkomna och där vänlighet är djupt rotad i kulturen. Där våra olikheter driva innovation. Vi har gjort ett bra jobb gällande mångfald i olika nationaliteter på Google, och det är ett stort första steg, men vi har mycket mer att göra för att företaget ska bli jämställd. Olika tänkande är nyckeln till innovation.

En vänlig miljö, där vi alla göra extra insatser för att acceptera våra olikheter och våra olika sätt att tänka, öppnar upp för nya idéer och lösningar från både män och kvinnor.

På Google, använder vi våra egna produkter internt mycket. Vi kallar detta "äta din egen hundmat". Tänk om vi, som en del av WebRTC, vår nya konferenssamtal och videochat programvara, utvecklat en ny röstcodec som presterar riktigt bra. Men vad händer om vi lanserade det och om vi snabbt upptäcker att kvinnors röster är inte väl kodade? Tänk dig samma sak med olika internationella språk? Detta skulle vara en katastrof. Detta är en liten, teoretiskt exempel, men det visar min poäng: eftersom våra slutanvändare är både kvinnor och män, så är det extremt viktigt för oss att ha både kvinnor och män inblandade i skapandet och testning av våra produkter.

Google publicerar sin globala siffror på https://www.google.com/diversity/. Det gör vi så att vi kan jobba för att erbjuda en bättre arbetsplats, och skapa produkter som speglar de användare som använder dem. Google inte bara göra detta för altruistiska skäl. En hel del forskning visar att företag med mångfald är mer kreativa och presterar bättre ekonomiskt. Du kan se att Google har fortfarande en bit att gå med mångfald, vilket också bör visa dig att alla börjar någonstans, och det är ok att inte vara perfekt i det här området. Det viktiga är att komma igång att arbeta med mångfald.

Vad vi ber er, läsare, är att ta ett par minuter för att hitta argument för jämställdhet på ditt företag. Övertyga oss. Mer än så, övertyga dina kollegor och chefer. Varför skulle någon på ditt företag bryr sig om detta? Om du behöver inspiration, så finns det forskning som visar hur jämställdhet och mångfald förbättrar kreativitet och innovation, och finansiella resultat. Det finns även fler argument här.

När du har tagit ett par minuter till brainstorm, berätta gärna vad du har bestämt dig i ditt mest övertygande “business case”. Skriv det här. Medan du ändå håller på kan du också berätta för oss vad du tycker är din största utmaning med jämställdhet på ditt företag just nu. Vi kommer att ta itu med dina utmaningar en efter en på bloggen. Men all förändring börjar med ett bra argument!

P.S. Nu kan du få bloggen via mejl varje vecka!