Innovation

Laxarna får äta sig mätta på skogen

Forskaren Andreas Hörnberg, Processum, är med i fiskfoderprojektet. Foto: Håkan Nordström
Forskaren Andreas Hörnberg, Processum, är med i fiskfoderprojektet. Foto: Håkan Nordström

Odlad regnbågslax ska få foder baserat på svamp som har omvandlat massaresten surlut till en proteinkälla.

Publicerad

När Domsjö Fabriker tillverkar cellulosamassa för textilindustrin uppstår restprodukten surlut. Forskningsinstitutet Processum på samma ort utvecklar hur surlut kan omvandlas till en protein- och oljekälla i fiskfoder. Tanken är att ersätta några av dagens proteinkällor i fiskfoder, som fiskmjöl.

– Odling av lax behöver ingredienser från fiske, vilket har fått kritik eftersom det kan gå åt mer fisk från havet än man får ut från odlingen. En del har därför ersatts av soja, men det är inte heller bra, eftersom det för med sig regnskogsavverkning och giftbesprutning. Nu letar vi efter alternativ, säger Sara Hornborg, forskare på Rise Biovetenskap, som leder projektet.

Hos Processum i Örnsköldsvik pumpas surlut in i bioreaktorer där svampar odlas i ett par dygn, svampar som bildar långa myceltrådar. Sedan filtreras resterna av vätskan bort. Av det som blir kvar produceras protein samt olja, så kallad single cell-olja, som kan ersätta soja och fisk i fodret.

Läs mer:

Tidigare har konceptet testats på Island, i fiskodlingar av fisksorten tilapia. Nu är målet att ta fram ett foder som ska ges på försök till odlad regnbågslax hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

– Vi har visat att vi kan göra det här i stor skala, och har tagit det hela vägen från laboratorium till demonstrationsskala. Nu har vi tagit steget tillbaka för att få fram högre kvalitet, säger Björn Alriksson, gruppchef för Bioteknik Processum.

Målet är en så hög proteinhalt som möjligt.

– Om vi ska ersätta fiskmjöl och soja så handlar det om prisnivåer, och där är proteinhalten väldigt viktig. Jag har ganska gott hopp om att vi kommer att lyckas, säger Björn Alriksson.

Surlut kan också användas i processen för att tillverka etanol. Men proteinfoder kan vara bättre, menar han.

– De näringsämnen som finns i surlut kan användas på ett bättre sätt i foder än i etanol, och man kan få bättre betalt för produkten, säger Björn Alriksson.