Startup

Lätta och böjliga solpaneler kan ta Midsummer till börsen

Foto: Midsummer
Foto: Midsummer

33-LISTAN. Midsummer, som säljer tillverkningsmaskiner för lätta och böjbara solpaneler, överväger en börsnotering.

Publicerad

Det valde Midsummers medgrundare och vd Sven Lindström att berätta under sitt keynote-anförande vid turnéstoppet i Umeå för Ny Tekniks och Affärsvärldens teknikstartup-lista 33-listan.

Efter osäkerhet fram till efter finanskrisen visade Lindström upp hur bolagets omsättning och lönsamhet varit snabbt stigande. 2017 ökade omsättningen med 94 procent till 115 miljoner kronor och resultatet före skatt till knappt 25 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var uppe i knappt 22 procent.

Sven Lindström berättade för 33-listan-publiken hur man som hittills enda leverantör av en tillverkningslina för de böjliga cellerna levererar till paneltillverkare som vill komma åt marknader såsom stora, platta tak, där taken i stora delar av världen är för dåligt förstärkta för att kunna bära dagens tunga hårda kiselpaneler.

Bolaget kan i nuläget ta betalt runt 5 miljoner dollar per maskin. Tillverkningstiden för maskinerna är 6–7 månader och med bruttomarginaler runt 70 procent samt 30 procents betalning direkt från kunderna är affärens tillväxt kapitallätt vad gäller finansiering.

Midsummer ägs av grundargruppen, privata affärsänglar, däribland Jane Walerud, samt bland annat stift inom Svenska Kyrkan. Enligt Lindström vill grundarna vara kvar långsiktigt och det är i nuläget inte aktuellt att sälja bolaget som helhet.