Miljö

Larmet: EU-plan riskerar sprida miljögifter

EU vill anpassa sin lagstiftning till cirkulär ekonomi. Men Naturskyddsföreningen varnar för att de goda ambitionerna kan leda till ökad spridning av miljögifter.

Publicerad

För att spara resurser vill EU stärka möjligheten att åstadkomma så kallad cirkulär ekonomi, som innebär ökad återanvändning och återvinning av material.

I slutet av 2015 antog EU-kommissionen en handlingsplan för cirkulär ekonomi och föreslog bland annat höjda mål för återvinning. De nya målen skulle innebära att 75 procent av förpackningsavfallet och 65 procent av det kommunala avfallet måste återvinnas.

I onsdags presenterade EU-kommissionen ytterligare förslag i strävan mot cirkulär ekonomi. Bland annat föreslås begränsningar i användningen av vissa farliga kemikalier i elektronisk utrustning.

Men Naturskyddsföreningen larmar om att ansträngningarna att öka återvinningen kan få negativa konsekvenser.

– Det kan innebära att vi i stor skala återvinner giftiga kemikalier. I dag går det inte att säkerställa att materialkretsloppet är giftfritt. Vi vet inte vilka kemikalier som ingår i de produkter vi återvinner, säger Andreas Prevodnik, sakkunnig i kemikaliefrågor på Naturskyddsföreningen.

I Tjeckien upptäckte en samarbetsorganisation till Naturskyddsföreningen förra året att 40 av 47 testade plastleksaker innehöll förbjudna bromerade flamskyddsmedel. Leksakerna hade sannolikt tillverkats av återvunnen plast från elektronikskrot.

– Den cirkulära ekonomin kan alltså få bieffekten att barn handskas med leksaker som kan innebära en hälsorisk, säger Andreas Prevodnik.

Naturskyddsföreningen vill därför att alla konsumentprodukter ska förses med en utförlig innehållsförteckning. På så sätt kan företag i återvinningsbranschen få reda på vilka kemikalier som ingår i produkterna och undvika att farliga ämnen används i tillverkningen av nya produkter.

– Sådana krav på innehållsförteckning finns för produktkategorierna kosmetika och livsmedel, men inte för resten av våra konsumentprodukter. En offentlig innehållsförteckning leder dessutom antagligen till att företag strävar efter att bli av med sina farliga kemikalier, säger Andreas Prevodnik.

Naturskyddsföreningen vill att Sveriges regering trycker på i EU-arbetet så att krav på sådana innehållsförteckningar införs i regelverket.

Även Naturvårdsverket anser att det är angeläget att företag i avfallsbranschen får bättre information om vad som finns i uttjänta produkter.

– Information om farliga ämnen i varor är generellt sett en viktig fråga för Sverige och vi har tagit upp den i olika sammanhang, säger Elisabeth Österwall, handläggare på myndigheten.

Samtidigt har Naturvårdsverket konstaterat att halterna av farliga ämnen ofta är många gånger lägre i återvunnet material än om de finns i nytillverkat material.

Andreas Prevodnik poängterar att Naturskyddsföreningen inte är emot en strävan efter cirkulär ekonomi.

– I grund och botten är cirkulär ekonomi jättebra. Vi måste minska resursslöseriet och användningen av kemikalier, energi och vatten. Men för att det ska ske på ett säkert vis måste vi veta vilka kemikalier som ingår i produkterna och se till att informationen delas mellan alla parter i leverantörskedjan, säger Andreas Prevodnik.

En undersökning som nyligen har presenterats av Naturskyddsföreningen och flera utländska miljöorganisationer visar att konsumenter oroar sig för farliga kemikalier i produkter. I Stockholms län oroade sig 74 procent för effekter på hälsan och 83 procent för effekter på miljön.

Läs mer: