Miljö

Län får miljonstöd för att motverka hot mot dricksvatten

Kor äter hö som satts ut i torkan i på en betesmark utanför Malmö under den heta sommaren 2018. Foto: Johan Nilsson/TT
Kor äter hö som satts ut i torkan i på en betesmark utanför Malmö under den heta sommaren 2018. Foto: Johan Nilsson/TT

Torka och vattenbrist har ställt till det på flera håll i Sverige senaste åren och klimatförändringar kan leda till att perioder med torka och extremväder blir ännu vanligare i framtiden.

Publicerad

För att säkra vattenhushållningen och ge bättre tillgång till dricksvatten delar Havs- och vattenmyndigheten, (Hav) i år ut 58 miljoner kronor till länsstyrelserna, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Pengarna ska gå till att stötta lokala miljöprojekt och såväl kommuner som kommunala och privata företag kan ansöka om pengarna från länsstyrelserna.

Störst är problemen med torkan i Gotland, Blekinge, Skåne och Kalmar län, vilka får mellan 6,4 och 3,3 miljoner kronor i stöd.

I år är andra gången som länsstyrelserna får statligt stöd för att trygga dricksvattnet. Förra året delade Hav ut 45 miljoner kronor.

Fakta / Stöd till länen

Fördelningen av pengarna är baserad på risken för vattenbrist och torka, samt föroreningspåverkan i respektive län.

Länsstyrelse - Belopp (kronor)

Blekinge 3 559 317

Dalarna 954 556

Gotland 3 316 368

Gävleborg 910 047

Halland 2 492 709

Jämtland 795 208

Jönköping 2 823 400

Kalmar 4 021 854

Kronoberg 2 166 700

Norrbotten 1 319 167

Skåne 6 421 265

Stockholm 6 141 138

Södermanland 2 870 865

Uppsala 2 896 820

Värmland 986 513

Västerbotten 1 143 378

Västernorrland 893 798

Västmanland 2 261 205

Västra Götaland 5 767 966

Örebro 2 386 694

Östergötland 3 871 032

Källa: Havs- och vattenmyndigheten