Digitalisering

”Lagen måste gå i takt med teknikutvecklingen”

Marie Svensson, vd på larmföretaget Tjeders, har tagit digitaliseringen på allvar. Men det är viktigt att digitalisera i takt med kunden så att alla åtgärder har ett tydligt syfte, anser hon. Foto: Christian Rhen
Marie Svensson, vd på larmföretaget Tjeders, har tagit digitaliseringen på allvar. Men det är viktigt att digitalisera i takt med kunden så att alla åtgärder har ett tydligt syfte, anser hon. Foto: Christian Rhen

Lagar och regler måste uppdateras om vi ska kunna utnyttja den nya tekniken till fullo och digitalisera industrin. Det anser Marie Svensson, vd på larmföretaget Tjeders.

Publicerad

Företaget Tjeders i Malmköping fyller 75 år i år. Det betyder att de har sett många olika tekniska lösningar komma och gå, men historien har även gjort dem medvetna om att de måste hänga med i utvecklingen.

Tjeders är ett ovanligt företag på många sätt. Dels för att grundarna testamenterade företaget till personalen, och dels för att de både utvecklar hård- och mjukvara själva och tillverkar sina produkter i egen regi.

Huvudprodukterna är olika typer av larm, till exempel patientsignalsystem och trygghetslarm för äldreboenden.

– Våra produkter har fram till nyligen varit helt analoga. För att larma har användarna ofta bara behövt trycka på en knapp. Men nu sker en snabb utveckling mot mer digitala lösningar, och med det en ökad funktionalitet, säger Marie Svensson, vd på Tjeders.

Läs mer:

Men vägen från analogt till digitalt har inte varit alldeles given.

– Vi utvecklar våra produkter i nära dialog med användarna. Det har gett oss en insikt om att vi bara ska använda ny teknik när den ger ett tydligt mervärde. Inte minst eftersom vi vet att många av dem som jobbar inom vården uppfattar ny teknik som skrämmande.

Internt på företaget är digitaliseringen inget nytt. De första stegen togs för många år sedan, när personalen fick börja stämpla utförda jobb i affärssystemet Monitor. Sedan dess har många stora kliv tagits och i dag är stora delar av verksamheten på ett eller annat sätt digitaliserad.

– Varje förändring har skapat en viss oro hos personalen. Det har vi hanterat med både utbildning och information om varför vi gör som vi gör. Och inte minst har vi varit tydliga med att det här är en oundviklig utveckling.

Precis som hos många andra tillverkningsföretag sker nu en förskjutning från tillverkning och försäljning av produkter till att leverera tjänster. En förändring som kan vara prövande. Men de största bekymren har inte med teknik att göra, utan snarare med lagstiftningen inom området.

– Om vi ska lyckas fullt ut med digitaliseringen måste lagar och regler gå något så när i takt med den tekniska utvecklingen. Bland annat ställer de nya dataskyddsreglerna inom EU och den allt strängare svenska personuppgiftslagen till med allt större problem, och de ökar i samma takt som våra system samlar på sig alltmer datainformation.

Läs mer:

Marie Svensson menar att lagstiftarna måste hitta sätt som gör att företagen kan hantera lagkraven men även se till att tydligare informera om vad som verkligen gäller. Inte minst till mindre företag som behöver hjälp, eftersom de inte alltid har tid och kraft att hålla sig uppdaterade kring alla lagar och regler.

– Om vi ska kunna utnyttja alla de fördelar som finns med att öka digitaliseringen måste även en rad lagar och regler uppdateras.

Även om Tjeders har kommit långt med att ställa om sin verksamhet, valde de att delta i Digilyftet, ett pilotprojekt som hade som syfte att hjälpa företag i östra Mellansverige att ta steg framåt inom området.

– Det var givande att träffa och lära av andra företagare. Även om vi inom många områden hade kommit längre än de andra fick vi en del nyttiga impulser. Lika viktigt var att vi fick ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Att det fanns en osäkerhet bland de medverkande företagen var tydligt, menar Marie Svensson.

– Men de företag som valde att inte vara med borde vara än mer oroade. De riskerar att bli frånsprungna av de företag som har valt att kliva på tåget.p

Tjeders industri

Verksamhet: Utvecklar och tillverkar larmutrustning.

Omsättning 2016: 49,1 Mkr.

Antal anställda: 35.

Ort: Malmköping.